Introduktion

Tak fordi du bruger findboliger.dk. Vi er en af Danmarks første og ældste boligportaler som har eksisteret siden 1998 med fokus på ejendomsmarkedet, formidling og markedsføring af boliger. Som bruger på findboliger.dk eller som abonnent på findboliger.dk accepterer du vores vilkår. Hjemmesiden, annoncer og indhold samt abonnementsydelser stilles til rådighed for dig af Findboliger.dk, Pilestræde 40B 3. sal, DK-1112 København K, Danmark.

Anvendelse

Du kan oprette en boligsøgeragent, boligannoncer eller et abonnement hos findboliger.dk. Under de relevante kategorier og områder accepterer du at afholde dig fra at gøre følgende:

Du accepterer, at overtrædelse af ovenstående medfører øjeblikkelig fjernelse af din annonce, din søgeagent og din profil på findboliger.dk

Fortrydelsesret

Ved køb af findboliger.dk’s ydelser har du 14-dages fortrydelsesret, såfremt det købte produktet ikke er taget i brug. Ved oprettelse af en bruger, og et gennemført køb, tages det købte produkt i brug. Ved køb af abonnementet, gøres du opmærksom på, at du tilskriver dig et abonnement som fornyes hver 30. dag til 299 kroner. Abonnementet kan opsiges med øjeblikkelig varsel til udgangen af en indeværende periode. Vi refunderer ikke betalte beløb med mindre der foreligger en teknisk fejl. Såfremt der er tale om en teknisk fejl, skal der fremsendes dokumentationen af abonnenten herfor.

Misbrug af findboliger.dk

Vi opfordrer dig til at skrive til info@findboliger.dk hvis du oplever eventuelle problemer eller ser stødende indhold, så vi kan sikre den høje annonce kvalitet på vores portal. Vi forbeholder os retten til at fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller at deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik.

Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side. Findboliger.dk påtager sig ikke ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Distribution af din Annonce

Nogle af vores funktioner kan vise dit indhold gennem andre kilder for boligsøgende. Herunder aviser, på ikke-tilknyttede hjemmesider eller på andre hjemmesider, som er en del af vores annoncenetværk – samt vores sociale netværk; herunder Facebook grupper samt sider og Instagram.

Ved at benytte vores tjenester og ydelser accepterer du, at dit indhold kan vises ved at benytte disse metoder, samt sociale netværk og hjemmesider.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller vores varemærker. Ved oprettelse af Indhold på findboliger.dk’s tjenester giver du findboliger.dk en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold. Herunder medfølger data, tekst og billeder. Findboliger.dk gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål på egne sider samt i vores netværk som omfatter ovennævnte sociale medier.

Du giver derudover findboliger.dk ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold du opretter på vores tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af findboliger.dk’s tjenester eller tjenester hvortil det pågældende Inindhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på findboliger.dk’s tjeneste.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. Ved indrapportering sendes en mail til info@findboliger.dk emnefeltet mærkes “Indrapportering af ophavsrettigheder” og indeholder en udførlig beskrivelse af overtrædelsen.

Priser og betalinger

Du oplyses omkring pris og betaling før du gennemfører dit køb af ydelsen. Dit abonnement hos Findboliger koster 9 kroner for de første 4 dage. Efterfølgende opkræves der 299 kroner, og dertil betales abonnementet hver 30. dag.
Vores priser er opgivet i danske kroner, og disse kan ændres fra tid til anden. Dine betalinger kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald.

Annoncer

Findboliger.dk tilbyder at alle med en lejebolig, kan oprette denne på vores portal. Når en annonce oprettes registreres det i vores database, hvor denne gennemgås inden den publiceres for boligsøgende.

Søgeagent

Alle boligsøgende kan oprette en gratis søgeagent her.

Abonnementet

Abonnementet løber 30 dage af gangen og fornyes automatisk ved udløbet af hver abonnementsperiode. Du har en prøveperiode på 4 dage og dit abonnement er gældende fra det tidspunkt du opretter dig, og modtager en velkomst e-mail med dit kodeord.
Du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profilside, til udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

Betalingen for dit abonnement opkræves automatisk ved udgangen af abonnementsperioden fra den konto, som du har angivet ved oprettelsen af dit abonnement. Du modtager ikke en mail med varsling om opkrævningen.

Sikkerhed

Kontakt info@findboliger.dk med det samme, hvis du har mistanke om, at din e-mail-adresse eller din adgangskode til findboliger.dk er blevet misbrugt.

Afmelding af dit abonnement

Du kan til enhver tid, uden yderligere varsel, lukke din findboliger.dk konto. Du kan sende en mail til kundeservice på info@findboliger.dk eller klikke på “afmeld abonnement” på din profilside.
Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement. Dog kan du, af tekniske årsager, ikke opsige abonnementet de første 24 timer. Såfremt abonnementet afmeldes opkræves der ikke yderligere herfor før det genaktiveres, eller der oprettes et nyt.
Din afmelding er først gældende når du har modtaget en bekræftelse herpå.

Ansvar for oprettelse af indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på findboliger.dk’s portal, er i overensstemmelse med findboliger.dk's regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af indholdet sker manuelt eller ved brug af services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader indholde at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.
Såfremt du anmoder Findboliger om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før Findboliger anmodes om at foretage automatisk hentning af indholdet.

Findboliger er berettiget til at fjerne Indhold fra deres portal uden varsel, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, drage til omsorg og undgå en sådan handling eller for at overholde lovgivningen i øvrigt. Findboliger forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med vores regler for annoncering, til skade for Findboliger’s goodwill eller i øvrigt upassende for portalens øvrige brugere.
Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af indhold på Findboliger’s portal ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Findboliger’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Findboliger gennemgår ikke det indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde Findboliger for ethvert tab som Findboliger måtte lide og erstatte enhver omkostning. Herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som Findboliger måtte afholde som følge af, at indhold oprettet på Findboliger’s portal viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Findboliger's ansvar

Findboliger er ikke involveret i selve transaktionen mellem udlejer og lejer og Findboliger er ikke selv udlejer eller lejer af boliger, der annonceres til leje på vores portal. Vi påtager os ikke noget ansvar for den aftale om leje eller køb af bolig, som du finder via vores portal. Du indvilliger i ikke at holde Findboliger ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes.

Personlige Oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af Findboliger, indvilger du i, at Findboliger (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union. Du er ansvarlig for, at de personlige oplysninger du opretter dig med er nøjagtige samt for at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks anmode via info@findboliger.dk om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på findboliger.dk udgør hele aftalen mellem findboliger.dk og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af findboliger.dkhar, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.
Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt findboliger.dk ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende underretning herom.

Vi vil sende meddelelser til dig via den af dig angivne e-mail adresse.

Ændringer af Vilkår

Findboliger.dk er løbende i udvikling. Vi forbeholder os derfor retten til, uden varsling, at ændre nuværende vilkår og priser. Disse vilkår er senest opdateret oktober 2019.

42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)