Varmepumpe i lejebolig (Guide)

En varmepumpe guide 

Det kan være en god ide at overveje og regne på om det kan betale sig at udskifte olie- eller gasfyret, især hvis det står til at skulle udskiftes. En udskiftning til en varmepumpe kan betyde en årlig besparelse på op til 12.000 kr. varmeregningen.

Herunder kommer der en varmepumpe guide, samt hvilke fordele og ulemper der er ved at have en varmepumpe frem for et oliefyr. 

 

Hvad er et varmepumpe anlæg?

En varmepumpeanlæg er et anlæg, der via varmen fra luften eller fra jorden, kan opvarme en bygning på samme måde som traditionelle varmekilder. Denne form for varmekilde er langt billigere end olie- eller gasfyr langt billigere, selvom der stadig skal bruges elektricitet til at drive anlægget. Dog vil der blive produceret 3 kW for hver kW der bruges. Det betyder også at en varmepumpe er langt mere miljøvenlig end en traditionelt varmekilde, der typisk hedder 1 – 1. 

Hvis bygningen er velisoleret, kan alle former for bygninger i princippet opvarmes ved hjælp af en varmepumpe. Anlægget er på størrelse med et køleskab og kan nemt stå i en kælder eller i et bryggers. Det er dog vigtigt at bygningen er velisoleret, for at man får det optimale ud af anlægget. Levetiden på anlægget forkortes og der skal bruges et langt større anlæg, hvis bygningen ikke er isoleret. Alt afhængig af hvilken type anlæg vil noget af varmepumpen være placeret udenfor. Det er de 2 typer, vand til luft og luft til luft, der har en del sidende udenfor.

Der findes 3 overordnede typer af varmepumper

Inden for varmepumper findes der 3 forskellige typer. 

  • Jordvarme, også kaldet væske til vand

  • Luft-til-vand.

  • Luft-til-luft.

Herunder vil de 3 typer af varmepumper blive beskrevet, og hvilken type bolig, der er bedst til den enkelte type bolig.

Jord varmepumpe – væske til vand

Den klart mest økonomiske varmepumpe af de 3 typer er en væske til vand. Den udnytter den varme, der er i jorden via nedgravet slanger i jorden. 

De nedgravede slanger, der er fyldt med væske, sørger for at varmen bliver ført hen til varmeanlægget og videre ind i bygningen via en varmeveksler og ind til boligens varmeinstallationer. Selv store bygninger kan varmes op på denne måde. Der skal som en tommelfingerregel, bruges dobbelt så meget jord til de nedgravede slanger, som ligger ca. 1 meter nede i jorden. Hvis man ikke har så meget jord er det også muligt at grave slangerne lodret ned i jorden. Her er det dog vigtigt at undersøge jorden grundigt og sikre sig at slangerne ikke kan fryse fast, når det bliver rigtig koldt.

Er man så heldig at man har adgang til en sø, kan man lægge slangerne ned i søen. Det er lige så effektivt, men er billigere end at grave slanger ned i jorden. 

En Jordvarmeanlæg er på grund af gravearbejdet den dyreste af de 3 typer varmepumpe og den mest effektive. Et typisk hus på 130 kvm. vil det koste i omegnen 80-130.000 kr. at få en jordvarmepumpe. Med en årlig besparelse på omkring 12.000 kr. er anlægget tilbagebetalt inden for 5-7 år og med en levetid på 15-20 år er det en god investering at omlægge til en varmepumpe. 

Husk at søge kommunen om tilladelse ved en udskiftning og efterfølgende give BRF besked om ændringen. 

En Luft til vand varmepumpe

Er din have ikke stor nok, hvis det ikke er muligt at grave slangerne lodret ned eller ikke har lyst til at få gravet din have op og anlagt slanger i hele haven er en luft til vand varmepumpe et godt alternativ. Princippet ved en luft til vand varmepumpe er den samme som ved end jordvarmepumpe. Den er dog ikke helt så effektiv, men investeringer er heller ikke helt så høj. En del af anlægget vil skulle placeres uden for huset og her er det vigtigt at den placeres korrekt, da de godt kan larme en del til gene for ikke bare dig selv, men også for naboer. Det anbefales at den ikke placeres tæt på soveværelserne. 

Et anlæg koster omkring 60-90.000 kr. og det har en levetid på omkring 15 år. Det skal ikke serviceres ud over et enkelt årligt besøg, hvor der skal skiftes filter.

Husk at søge om tilladelse hos kommunen og give BRF besked. 

En Luft til luft varmepumpe

Et luft til luft varmeanlæg bruger luften og omdanner den til varme. Princippet er den samme som et køleskab, bare med omvendt fortegn. I stedet for at producere kulde og lade varmen slippe ud på køleskabets bagside, produceres varme, som så sendes ud til boligens varmeinstallationer.

Det er en rigtig god ide at kombinere et luft til luft varmepumpe med et udsugningsanlæg, der har en indbygget varmeveksler. Det gør det muligt at genanvende varmen og overfører den til indblæsningsluften. Derved bliver der på samme tid luftet ud og man mister ikke megen varme. 

Det er en god ide at kombinere varmepumpen med et udsugningsanlæg, der på samme tid har en varmeveksler. Derved har man mulighed for at genanvende luftvarmen og overfører varmen til indblæsningsluften. På den måde kan der blive luftet ud i selv tætte bygninger, uden at det medfører, det helt store varmetab. 

På de varme danske sommerdage kan man som en ekstra bonus bruge varmepumpen som et airconditionanlæg. 

En luft til luft varmeanlæg koster omkring 15-20.000 kr. og levetiden er omkring 10 år. Der skal kun service til en gang om året og renses filter. 

Husk at søge kommunen om tilladelse og give BRF besked. 

Hvad er fordelene ved en varmepumpe?

Der er flere fordele ved en varmepumpe udover at der er mange penge at spare på varmeregningen. 

  • Da der bruges langt flere kW en traditionel varmekilde, er en varmepumpe langt mere miljøvenlig. 

  • Der er ingen vedligeholdelse ud over et årligt tjek. 

  • Modsat olie og naturgas er der ingen fare for at løbe tør for varme. 

Hvilke ulemper er der ved en varmepumpe?

Der er få ulemper ved en varmepumpe.

  • En varmepumpe er ikke CO2 neutral, da der bruges el til at drive varmeanlægget. 

  • Der skal bruges et relativt stort stykke jord, hvis man har valgt et jordanlæg. 

  • Det er nødvendigt at huset er isoleret for at få den fulde udbytte af en varmepumpe. 

  • Især de billige varmepumper larmer meget.