Udluftning i hjemmet

Er der et dårligt indeklima i dit hjem, kan det udgøre en helbredsrisiko for dig. Hovedpine, nedsat koncentration, længerevarende hoste og kløende øjne er blot nogle af de helbredsmæssige gener, et usundt indeklima på sigt kan give dig.

Her kan du læse, hvad du selv kan gøre, og som kan have en positiv indvirkning på dit indeklima i dit hjem.

 • Luft ud 2-3 x dagligt i hjemmet med gennemtræk.

 • Grundig rengøring 1 x ugenligt. Begræns kemikalierne i rengøringsmidlerne.

 • Tør ikke tøj indenfor og begræns derved fugt i hjemmet, som kan udvikle sig til skimmelsvamp. Tør altid tøjet udenfor.

 • Sørg for at have en god emhætte i køkkenet, som fjerner 20 L luft pr. sekund.

 • Lad døren stå åbent ind til soveværelset om natten. Undgå så vidt muligt motion i soveværelset.

 • Vask dyner og hovedpuder 4 x årligt (ifølge Astma-Allergi Danmark).

 • Vask sengetøj hver 14. dag og red ikke sengen om morgenen, men læg dynen i fodenden med undersiden op, så dynen kan tørre.

 • Begræns brugen af brændeovn, stearinlys, rygning etc. Luft grundigt ud efter brug.

 • Hold en minimums temperautur på 18° C i hvert rum.

 • Hold badeværelsesdøren lukket efter bad og tænd for udsugningen i stedet for.

 • Dugger ruderne om morgenen, så husk at aftørre vandet, så der ikke dannes skimmelsvamp.

 • Brug ikke spray (deodoranter, hårspray etc.) indendørs.

 • Sæt ikke tunge og store møbler op ad ydervægge, da det kan skabe kondens og skimmelsvamp til følge.

 • Skal du have malet indendørs, så vælg altid materialer med MAL-kode.

Tegn på dårligt indeklima

Der kan være flere indikationer på, at der er dårligt indeklima i dit hjem. Lugten er altid afslørende, lugter der indelukket og dårligt, så skal der sættes ind og luftes grundigt ud. Især i vinterperioden har vi en tendens til at holde døre og vinduer lukkede, så luftskiftet i hjemmet er næsten helt i bund. Mekanisk ventilation kan være en god idé, da der helt automatisk bliver suget luft ud og blæst luft ind i boligen, som sikrer et jævnt luftskifte.

Er du én af dem, der helt sikkert ikke får gjort alle de forebyggende tiltag for at sikre et godt indeklima i dit hjem, så kan det måske være værd at overveje, om du skal investere i et mekanisk ventilationssystem.
 

Ventilation i nye huse

Nye huse eller huse, der er blevet efterisoleret og måske har fået termoruder, er mere lufttætte end tidligere. Det er godt i forhold til opvarmningen, men stiller til gengæld højere krav til selve udluftningen. De fleste nybyggede huse i dag har balancerede ventilationsanlæg, og her er der i princippet ikke behov for udluftning, da anlægget sørger for den naturlige udskiftning af luften. Der stilles meget strenge energikrav, når der bygges hus i dag – det kræver bygningsreglementet, hvilket er din sikkerhed for et tæt og velisoleret hus.

Det kan godt svare sig, at sætte mere fokus på indeklimaet i vores hjem og tage alle disse forholdsregler mere alvorligt. Helbredsmæssige forhold er vigtige faktorer i vores hverdag og for vores generelle trivsel, så astma-relaterede symptomer, tørre øjne, vedvarende hoste og koncentrationsbesvær ikke skal blive en del af hverdagen for mange af os i fremtiden.