Skatteregler ved forældrekøb → Læs og forstå reglerne her!

Det du skal vide omkring skatteregler ved forældrekøb

Der er mange regler at forholde sig til, hvis du vælger at købe en lejlighed til dit barn. Det kan derfor godt være en god idé at alliere sig med en boligadvokat eller anden fagperson, der kan hjælpe med rådgivning i forbindelse med lejefastsættelse, valg af skatteordning, mulighed for boligsikring og andre muligheder. Ved et efterfølgende salg af lejligheden, har du dermed også en bedre mulighed for at få et godt afkast på boligen.

Lejefastsættelse

Du kan desværre ikke blot sætte huslejen så lavt som muligt, for at gøre livet så godt som muligt for dit barn i studietiden. Din skat skal stadig beregnes, som hvis du lejede ud på almindelige markedsvilkår – hvilket vil sige, at huslejen hverken må være for høj eller for lav. Hvis du valgte at sætte huslejen så lavt, at det ville vække mistanke hos SKAT, om at det var en gave, ville både du og dit barn risikere at skulle betale afgifter heraf.

Ved fastsættelse af husleje skal du undersøge, om lejligheden er beliggende i en huslejereguleret kommune eller i en ikke-reguleret kommune. Herudover skal du vide, hvor mange lejemål ejendommen er fastsat til.

Lejekontrakt

På trods af at det er dit barn, du lejer lejligheden ud til, er det vigtigt, at have en lejekontrakt på plads ved indflytning. En lejekontrakt har indflydelse på, om dit barn kan søge om boligstøtte samt om han/hun ønsker at bo sammen med en ven/veninde eller en kommende kæreste i boligen. Sørg for at få udspecificeret i lejekontrakten, hvem der får lov til at blive boende i lejligheden ved et evt. brud.

Skattemæssige fordele

Der er flere skattemæssige fordele ved at købe en forældrelejlighed. Som udlejer bliver du af SKAT betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, hvilket vil sige, at du kan trække følgende udgifter fra:

 • Ejendomsskatter

 • Vedligeholdelsesudgifter

 • Afgifter på vand og kloak

 • Udgifter til renovation

 • Udgifter til administration og revisorbistand

 • Grundejerforening

 • Udgifter til snerydning etc.

Der er flere fordele forbundet med et forældrekøb, og ønsker du senere at sælge lejligheden videre til dit barn, kan du gøre det til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering.

Indberetning til SKAT

Der er tre forskellige måder, at indberette lejeindtægt til SKAT på:

 1. Almindelige skatteregler – til din personlige indkomst, som du betaler skat af.

 2. Kapitalafkastordning – her betaler du skat af kapitalindkomsten. Du beregner beløbet ved at gange købssummen med kapitalafkastsatsen med 1% (procentsatsen varierer)

 3. Virksomhedsordning – her er det yderst vigtigt, at du holder regnskabet fuldstændig adskilt fra din privatøkonomi. Det kan anbefale at få en revisor til at hjælpe med denne beskatningsform, da reglerne inden for dette er komplekst.

Ulemper ved forældrekøb

 • Boligen kan tabe værdi over tid.

 • Du skal betale skat af et evt. overskud, når du sælger boligen igen.

 • Har du ikke økonomi til at foretage et køb, så lad være! Hjælp dit barn økonomisk på andre måder. Hvert år har du mulighed for at give dit barn et skattefrit kontantbeløb (beløbet varierer fra år til år).

 • Du kan ikke trække forbedringsudgifter fra.

 • Hvis dit barn på et tidspunkt ønsker at fremleje lejligheden, skal han/hun betale skat af lejeindtægterne.

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)