Professionelle udlejere | Hvornår er man hvad?

Det du skal vide omkring professionelle udlejere

Professionelle udlejere er personer eller virksomheder med mere end ét udlejningsmål. Det vil sige, hvis man lejer to eller flere lejligheder ud, kan man reelt set betragte udlejning som profession. Ligeså snart man bliver professionel udlejer, er der andre regler som er gældende i forhold til lov og regler. Det kan være smart at have styr på inden, man kaster sig ud i at være professionel udlejer. Som boligmarkedet agerer i dag, kan det være utrolig vanskeligt at komme ind og finde noget at bo i. Derfor løser mange forældre deres børns boligproblemer ved at købe en lejlighed til dem - det er det som også bliver kaldt et forældrekøb. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man foretager forældrekøb til flere af sine børn eller blot ejer flere ejendomme til udlejning, så bliver man automatisk professionel udlejer allerede ved det andet køb af et hjem. Hvis man er professionel udlejer, så gælder der andre regler for, hvad man må og ikke må, i forbindelse med udlejning. Du kan finde nogle af de vigtigste regler herunder.

Som udgangspunkt ingen tidsbegrænset udlejning

Hvis du er professionel udlejer gælder der andre vilkår for dig, end hvis du lejer din egen bolig ud. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis du lejer en lejlighed ud og du kun ønsker at leje den ud for en tidsbegrænset periode, så skal du have en plausibel grund til, kun at udbyde den til en ny lejer i et bestemt tidsrum. Det er boligretten, som vurderer hvad der er en valid til at udbyde lejligheden i et bestemt tidsrum. Det kan f.eks. være at du skal opholde dig i udlandet i længere tid og derfor har i sinde at flytte ind i lejligheden på et senere tidspunkt - eller, at du ønsker at sælge lejligheden snarest. I disse tilfælde kan tidsbegrænset udlejning accepteres af boligretten. Dog er der som udgangspunkt ingen tidsbegrænset udlejningsperiode, hvis du er en del af de professionelle udlejere. Professionelle udlejere har også den ulempe, at hvis en tidsbegrænset udlejning er sat på lejekontrakten, men at udlejer ingen gyldig grund har til at lave en tidsbegrænset lejekontrakt - ja, så er det faktisk muligt for lejer at få kontrakten tilsidesat. Hvilket vil sige, lejer kan blive boende længere end den tidsbegrænsede periode tillader det.

Der er nemlig et års opsigelsesvarsel, hvis man som udlejer ønsker at flytte ind i lejligheden og dermed opsige den boende lejer. Det kommer dog også helt an på hvilken situation man står i. Der er nemlig forskel på, hvorvidt lejer flytter ind i et helt hjem, eller om der er tale om at lejer flytter ind i et hjem man allerede bor i. Lejeloven favoriserer i høj grad lejere, som flytter ind i et helt hjem frem for de, som lejer sig ind på et værelse hos udlejer.

Tre ting som professionelle udlejere skal vide

Som nævnt tidligere gælder der andre regler for professionelle udlejere. Her er tre ting man skal vide, hvis man hører til blandt professionelle udlejere:

  1. Det er altid udlejer der skal betale for eksterne omkostninger som evt. realkreditlån. Man kan ikke kræve, at det er lejers ansvar at betale for omkostninger, der ikke direkte er forbundet til lejligheden. Hvilket vil sige, at omkostningerne ved eksempelvis realkreditlån man eventuelt har optaget i forbindelse med købet af lejligheden ikke kan lægge lejer til last.

  2. Der er en del arbejde i at udleje lejligheder. Det er bestemt ikke bare at se pengene rulle ind på kontoen, hver måned. Der er meget arbejde i forbindelse med vedligeholdelse, renovation og andre eventuelle fejl og mangler som skal rettes op på som professionelle udlejere har ansvaret for. Det er f.eks. et lovkrav, at der skal afholdes et indflytnings- og fraflytningssyn, hver eneste gang en lejlighed skifter ejer.

  3. Lejekontrakten skal være i orden og gældende. Hvis ikke lejekontrakten er gyldig gælder den almindelige lejelov nemlig - derfor er det meget vigtigt for professionelle udlejere, at man udarbejder en gennemført og gyldig lejekontrakt.

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)