Pendlerværelse – hvad er det? Få svar her!

Pendlerværelser 

Har du fået job i en by, der ligger langt fra dit hjem? Er du for en kortere periode blevet flyttet til en anden virksomhedsafdeling end den, du normalt arbejder i? Skal du på efteruddannelse i den anden ende af landet i nogle måneder? I tilfælde som disse kan det være relevant at overveje muligheden for at leje et pendlerværelse. 

Her nedenfor kigger vi nærmere på nogle af de ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at leje et pendlerværelse. På den måde kan du forhåbentlig nemt og smertefrit finde dig et pendlerværelse i København, Odense, Aarhus, eller hvor end du ellers måtte have brug for det. 

Hvad er et pendlerværelse? 

Som navnet også antyder, er et pendlerværelse tiltænkt pendlere. Det vil sige, at sådanne lejemål henvender sig til dig, der ellers ville skulle pendle til og fra en by, der ligger længere væk fra din normale bopæl. Det kan være i forbindelse med eksempelvis arbejde, studie eller kurser. 

Der kan være forskellige måder at udleje et pendlerværelse på, men som regel vil du som lejer have adgang til boligen fra mandag til fredag, men ikke i weekenden. Det vil sige, at hvis du eksempelvis lejer et pendlerværelse i Aarhus, vil du kun have adgang til dette de fem almindelige arbejdsdage i ugen. I visse tilfælde kan du have adgang til lejemålet allerede fra søndag aften. Hvad der gør sig gældende, afhænger imidlertid helt og holdent af den lejekontrakt, du indgår med udlejer. 

Hvordan lejer jeg et pendlerværelse? 

Et pendlerværelse er en form for fremleje. Du kan derfor finde et pendlerværelse til leje på samme vis, som hvis du ville leje en hvilken som helst anden form for bolig.

Når du har fundet et passende pendlerværelse i København, eller hvor end du ellers måtte søge, foregår resten af lejeprocessen, ligesom når du lejer en anden form for bolig. Du vil skulle skrive under på en lejekontrakt, og du vil skulle betale husleje til din udlejer. Du kan ligeledes betale forudbetalt leje samt depositum. 

Hvad skal jeg være opmærksom på med et pendlerværelse? 

Hvis du lejer et pendlerværelse, skal du være meget opmærksom på, hvad der står i din lejekontrakt. Det er en helt særlig måde at udleje en bolig på, og derfor skal der også i særdeleshed være styr på lejekontrakten, hvis ikke der skal kunne opstå problemer mellem lejer og udlejer. Som regel er det udlejer, der kan få problemer i forbindelse med udlejning af pendlerværelser, men som lejer gør du naturligvis også klogt i at være opmærksom på, at kontrakten er ordentligt udformet. 

Når der tale om at leje et pendlerværelse i Odense eller en anden dansk by, vil du skulle være særligt opmærksom på, hvad der står i paragraf 11 i din lejekontrakt. Det er i denne, der kan indskrives særlige vilkår og regler for et lejemål, og dem er der umiskendeligt en del af, når der er tale om netop leje af et pendlerværelse. 

Når du lejer et pendlerværelse i Aarhus eller et andet sted i landet, vil du som regel ikke have lov til at ændre på boligen. Du må altså ikke eksempelvis male eller renovere et pendlerværelse. Faktisk må du sjældent så meget som sætte et søm i væggen, når du lejer et pendlerværelse. 

Ud over at der i din lejekontrakt skal stå, hvad du specifikt må og ikke må i forhold til lejemålet, skal der selvfølgelig også stå, hvornår du har adgang til lejemålet, samt hvad du har adgang til. Selvom vi kalder det et ”pendlerværelse”, kan der nemlig i virkeligheden godt være tale om en hel lejlighed. I andre tilfælde er der tale om netop et værelse, og så har du adgang til køkken og bad, som er en del af det samlede lejemål. 

Du skal desuden være særligt opmærksom på, hvad der står i forhold til adgang til lejemålet. Står der i lejekontrakten, at du har adgang til dit pendlerværelse i Aalborg eller en anden by fra mandag klokken 7:00 til fredag klokken 16:00, gælder dette, uanset om der er tale om helligdage eller ej. Ønsker lejer ikke, at du skal have adgang til lejemålet på eksempelvis en onsdag, der falder på en helligdag, skal der altså stå i kontrakten, at aftalen kun gælder i almindelige arbejdsdage og ikke i forbindelse med helligdage og eventuelle ferier. 

Hvad hvis der ikke er en lejekontrakt? 

Lejer du eksempelvis et pendlerværelse i Kolding uden lejekontrakt? Så har du som lejer i princippet lejet hele boligen, og så er det udlejer, der kan komme i store problemer. 

Hvis ikke der foreligger en lejekontrakt, forholder man sig udelukkende til lejeloven. Ud fra kontooverførsler vil du kunne bevise, at du betaler husleje til din udlejer, men man vil ikke kunne se, hvad jeres aftale helt konkret går ud på. Det vil altså være ord mod ord, og typisk er det dig som lejer, der står bedst i en sådan situation. 

Da hverken lejer eller udlejer naturligvis er interesseret i at få problemer eller komme ud i stridigheder, bør der altid udfærdiges en gennemført lejekontrakt ved udleje af pendlerværelser. 

Sådan fungerer leje af pendlerværelse 

Grundlæggende er tanken med et pendlerværelse, at du som lejer får mulighed for at være i nærheden af din arbejdsplads eller dit studie fremfor at skulle pendle frem og tilbage. Du vil typisk have adgang til lejemålet fra mandag til fredag, men den specifikke aftale kan variere. 

Når du lejer et pendlerværelse i Esbjerg eller et andet sted, skal du ikke se det, som om du reelt har lejet en bolig. Du skal nærmere se det, som om du har lejet en fremlejet bolig under nogle særlige vilkår på lige fod med, hvis du lejede en privat bolig på en ferie. 

Idéen med et pendlerværelse er, at du og ejeren deler udgiften til huslejen samt adgangen til værelset til jeres begges fordel. Arbejder eller studerer udlejer eksempelvis selv i en anden by end den, hvor vedkommende har sin lejlighed, er det fordelagtigt for udlejer, at lejemålet ikke blot står tomt størstedelen af tiden. Ligeledes er det en fordel for dig, at du ikke skal pendle frem og tilbage.