Lejelovens paragraf 83 | Det skal du vide om den

Lejelovens paragraf 83 kan være en smule tricky at forstå. Paragraffen siger helt specifikt at: “Andre lejeforhold en de i § 82 nævnte kan udlejeren kun opsige i følgende tilfælde, jf. dog §§ 84 og 88.” - Det betyder med hånden på hjertet, at lejeloven favoriserer lejer rimelig meget og at lejere er rimelig godt stillet i forhold til udlejere, når det kommer til opsigelse af lejekontrakten. I indlægget her undersøger vi dog, hvordan udlejer kan opsige lejekontrakten og aftalen med lejer.

Grundlæggende set betyder det, at det kun er muligt for udlejer at opsige den lejeren under særlige omstændigheder. Disse omstændigheder er nedskrevet i lejelovens paragraf 83, men vi bryder den ned i forståelige dele her. Udlejeren kan nemlig opsige lejeren, hvis én af syv situationer opstår.

Lejelovens paragraf 83 kan aktiveres hvis...

Det er vigtigt først at understrege, at lejelovens paragraf 83 kun gælder ved opsigelse af hele lejemål og ikke blot ved en del af boligen. Hvis man er interesseret i at se regler for opsigelse af fremlejere, så skal man i stedet for kigge til paragraf 82 i lejeloven. Som nævnt ovenfor gælder der syv situationer, hvor lejeloven paragraf 83 kan aktiveres. Det er dog kun tre af dem som benyttes ofte og er almindelige. De gennemgås her.

Den første er relativ simpel og handler om, at udlejer kan opsige lejekontrakten, hvis man selv ønsker at flytte ind i lejligheden. Derved kan lejer ikke blive boende, og skal ud for at finde en ny bolig. Derfor kræves det af udlejer, at der som minimum skal gives et varsel før udlejer kan opsige lejekontrakten. Der skal nemlig gives et varsel ét år før kontrakten opsiges og man kan dermed ikke opsige en lejer fra en dag til en anden. Dette er lejelovens paragraf 83 stykke A.

Lejelovens paragraf 83 stykke E, er anden almindelige situation og foreskriver at hvis lejer bryder med de regler, som personen accepterede og underskrev ved indflytningen, så kan lejekontrakten ophæves. Det står direkte i loven at hvis lejer har “tilsidesat god skik og orden”,  så er udlejeren i sin gode ret til at opsige lejeaftalen. Det vil sige, at hvis lejer anskaffer sig et husdyr som ifølge lejekontrakten er et brud på reglerne, så kan lejekontrakten opsiges. Eller hvis lejer fester i lejligheden hver eneste aften selvom det fremgår af lejekontrakten, at der skal være ro efter klokken 24 så kan der også gøres brug af lejelovens paragraf 83.

Den sidste almindelige brug af lejelovens paragraf 83 er stykke G. Dette stykke handler om øvrige forhold og foreskriver, at hvis udlejer har en særligt magtpåliggende grund til at opsige lejekontrakten er det muligt. Her kan mere eller mindre alt underlægges da lejelovens paragraf 83 stk. G kan kategoriseres som en opsamlingsbestemmelse, som favner forskellige grunde til at udlejer må opsige lejer. Hvis udlejer mener at lejekontrakten misligholdes, så kan denne del af paragraf 83 benyttes. Det skal dog nævnes, at lejer til hver en tid har mulighed for at gøre indsigelser i forhold til denne begrundelse. Det er typisk en konkret vurdering fra sag til sag, hvor boligretten i sidste ende kan have det afgørende ord om hvem der havde ret. Derfor skal man være særligt påpasselig med at benytte denne del af lejelovens paragraf 83.

Som nævnt tidligere, er de tre ovenstående situationer de klart mest almindelige. Dog bliver de fire andre stykker under lejelovens paragraf 83 og så benyttet, men i mindre grad. Det er muligt at finde mere information om lejelovens paragraf 83 på retsinformation, hvor selve loven er nedskrevet og alle syv situationer fremgår.
 

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)