Lejekontrakt - En gratis skabelon til dig

Står du i en situation, hvor du behøver at skrive eller gennemse en lejekontrakt, kan det være svært at finde den nødvendige information. Her på siden finder du dog en detaljeret og letlæselig gennemgang af, hvad en lejekontrakt præcis er, og hvad den bør indeholde.

Lav nemt lejekontrakt - 100% gratis

Udfyld felterne i kontrakten nedenfor

Tager ikke mere end 5-10 minutter

Få straks genereret en lejekontrakt

Modtag kontrakten direkte på din e-mail

Hvad er en lejekontrakt og hvorfor er den vigtig?

Lejekontrakten er en skriftlig aftale, som skal udarbejdes, når man ønsker at udleje et værelse, bolig, lokale e.l. En lejekontrakt er juridisk bindende for både udlejer og lejer. Det betyder, at begge parter skal leve op til de retningslinjer, der er indskrevet i lejekontrakten.

Dette giver mulighed for, at udlejeren kan opstille en række krav til lejeren direkte i kontrakten, som personen skal leve op til, hvis ikke de ønsker, at lejeforholdet bliver opsagt i utide.

En lejekontrakt er vigtigt, da den giver sikkerhed for både udlejer og lejer. Udarbejdes der ingen kontrakt på lejemålet, er hverken lejer eller udlejer sikret mod en uheldig / ubehagelig situation. Kort sagt forhindrer en lejekontrakt altså de værste konflikter.

Til udarbejdelsen af en lejekontrakt skal der bruges den gældende standardlejekontrakt til privatudlejning A9.

Hvordan udfylder jeg en gratis lejekontrakt med Findboliger?

Det er nemt og enkelt at udfylde en lejekontrakt for beboelse med Findboliger. Vi benytter os af en lejekontrakt skabelon, der bygger på den såkaldte A9, som er udarbejdet af Boligministeriet. 

Dette sikrer, at du får alle relevante oplysninger med i din kontrakt. Vores huslejekontrakt formular kan benytte til lejekontrakt til hus, lejlighed eller værelser. Kort sagt alle typer for privat udlejning.

Du kan selv skifte mellem de forskellige paragraffer, hvilket sikrer fleksibilitet i udfyldelsen af vores lejekontrakt skabelon. Hvis du har alle oplysninger til rådighed, vil det ikke tage meget mere end 15 minutter at udfylde formularen.

Når du har udfyldt din typeformular, får du adgang til en PDF-fil, der blot skal underskrives.

Findboligers lejekontrakt skabelon er gratis, så du kan spare en del penge ved at bruge vores værktøj. Kontrakten er dog stadig juridisk gældende, når vilkårene er accepteret med en underskrift.

Hvad hvis man ikke har en lejekontrakt?

Du står ikke med hovedet i postkassen, selvom du ikke har en lejekontrakt. I så fald træder kravene i Lejeloven i kraft. Som udlejer skal du dog være opmærksom på, at en manglende lejekontrakt betyder, du ikke kan stille krav, f.eks. til husdyr eller husleje – netop fordi lejelovens forhold i stedet gælder. Af den grund er det optimalt at udarbejde en lejekontrakt, så lejemålet lever op til dine ønsker.

Lejeloven er desuden svær at finde hoved og hale i, hvorfor det kan skabe mere forvirring at følge denne, end blot at lave sin egen lejekontrakt.

Hvad er særligt vigtigt at være opmærksom på?

Du skal især være opmærksom på §10 og §11, når du udfylder en skabelon af A9 lejekontrakten. I disse to felter er det nemlig muligt at skrive til, hvis du har nogle særlige præferencer. Dette kan være alt fra om boligen er møbleret, om den er tidsbegrænset eller ej, om der må ryges, holdes husdyr etc.

 6 gode råd til lejere

Det bedste råd vi kan give dig er, at du skal læse lejekontrakten grundigt igennem, før du skriver under på noget. Faktisk er det optimalt at læse den igennem flere gange – og eventuelt stille spørgsmål eller google, hvis der er aspekter, som du ikke forstår.

Du bør aldrig blot skimme lejekontrakter, og gå ud fra, at de lever op til kravene. Du risikerer nemlig at blive fanget i en rigtig dårlig (og muligvis dyr) situation.

Er du ikke så skarp til tekniske udtryk o.l., kan vi anbefale dig at lade en advokat læse kontrakten igennem før du underskriver den.

Vær opmærksom på, at lejekontrakter er juridisk bindende, når begge parters underskrift er 

Der er utrolig mange mennesker, der bliver taget ved næsen i forbindelse med udlejning af boliger. Og det siger vi ikke bare for at skræmme dig. For selvom man i en vis grad altid kan falde tilbage på lejelovens regler, er det ikke alle mennesker, der lever op til private aftaler.

Det er svært at sikre sig fuldstændig mod et uheldigt lejeforhold, men du har et godt udgangspunkt, hvis du undersøger udlejer og lejemålet på forhånd. Dette kan blandt andet være med en google-søgning eller ved at række ud til nuværende eller tidligere lejere.

Det er meget almindeligt, at man som lejer betaler a conto varme, el og vand. I så fald er det dog vigtigt, at du kan få det overskydende beløb tilbage. For at dette kan lade sig gøre, skal der være en individuel måler til din lejebolig.

Er der tale om en fælles måler for flere lejemål eller hvis du kun lejer én etage eller værelse, skal du sørge for ikke at betale a conto. Du risikerer nemlig at blive snydt for mange penge hver måned, da dit præcise forbrug ikke kan måles.

Det kan i den grad anbefales at have en indboforsikring. Det kan dog være, at dit forsikringsselskab har særlige regler eller betingelser, når du bor til leje. Af den grund vil vi anbefale dig at tage kontakt til dit forsikringsselskab for at høre, om du bør tegne en indboforsikring.

Du skal sørge for at gå hele lejemålet igennem for fejl og mangler – gerne før du begynder at male, flytter alle dine møbler ind o.l. På den måde kan udlejer nå at udbedre diverse fejl. Det er ikke nok at nævne problemerne for udlejer. De skal være skrevet ned på en såkaldt fejl og mangelliste.

Fejl og mangellisten skal udarbejdes og afleveres til udlejer senest to uger efter indflytning. Gør du ikke det, kan udlejer lade dig hæfte for eventuelle skader i forbindelse med udlejning.

Det kan ikke anbefales at gå ind i en større konfrontation med din udlejer medmindre du har en god forståelse for regler og dine rettigheder. I stedet vil vi anbefale dig at søge professionel rådgivning, hvis der skulle opstå konflikt i forbindelse med lejeforholdet. På den måde kan du være sikker på, at der faktisk kommer en løsning.

Hvad sker der efter jeg har udfyldt lejekontrakten?

Efter at have udfyldt lejekontrakt skabelonen vil du modtage filen som en PDF. Denne skal efterfølgende sendes til lejer, som skal underskrive dokumentet – enten elektronisk eller i hånden. Når du får filen tilbage, skal du også selv underskrive lejekontrakten.

Herefter er de beskrevne detaljer og aftaler gældende i den resterende lejeperiode.

Hvornår skal man have lejekontrakten?

Lejekontrakten skal gerne være underskrevet af begge parter minimum et par dage før indflytning. Der er dog ikke som sådan et specifikt krav til, hvornår udlejer skal give lejer en kontrakt. Men for en god ordens skyld er det optimalt at have underskrift på aftalen inden indflytning. Som nævnt skal man følge retningslinjerne i lejeloven, hvis ikke der eksisterer en lejekontrakt.

7 gode råd til udlejere

Det kan være svært at sammensætte en lejekontrakt, hvis man ikke har prøvet det før – ja egentlig også selvom man har prøvet det flere gange. Af den grund skal du ikke affærdige arbejdet, men derimod tage dig tid til at udfylde formularen korrekt. Du risikerer trods alt, at kontrakten bliver ugyldiggjort, hvis den ikke lever op til kravene.

Er du i tvivl om, hvordan du udformer kontrakten, kan du med fordel gøre brug af Findboligers gratis lejekontrakt-skabelon.

Du skal desuden sikre dig, at du ikke tager for meget i husleje, sætter et acceptabelt depositum etc. Indholdet i lejekontrakten må nemlig ikke overskride lejelovens bestemmelser.

Det er hverken til gavn for dig eller din lejer, hvis der opstår en konflikt. Det skaber en masse bøvl, som ingen af jer har lyst til at bruge tid på. Af den grund vil vi anbefale dig så vidt muligt at holde en god tone over for din lejer. Det sikrer en bedre udbedring af diverse problemer.

Det betyder også, at du gerne skal melde eventuelle ændringer eller ting, som lejer skal være opmærksom på i god tid.

Vil du ikke låses fast i forhold til at skulle udleje et værelse, etage eller hel bolig? I så fald bør du undgå at gøre lejemålet ubegrænset. I et sådant tilfælde har lejer nemlig lov til at blive boende så længe de vil. Og så kan du ikke pludselig beslutte dig for at smide lejer ud – medmindre de overtræder de fastsatte regler og aftaler i lejekontrakten.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver holdt fester til kl. 3 om natten hver weekend, støvsuget kl. 8 i weekender, holdt større husdyr e.l., skal du udarbejde en husorden. Denne skal vedhæftes lejekontrakten, så lejer har mulighed for at læse den inden han / hun skriver under på aftalen.

Depositummet er din sikkerhed i tilfælde af, at lejer bryder lejeforholdet eller ikke lever op til jeres aftale. Af den grund bør du ikke overgive nøglerne til lejeboligen, før du har modtaget depositummet fra lejeren. Du kan nemlig ikke gøre så meget for at få depositummet, når først lejer er flyttet ind.

Dette punkt lægger sig lidt op ad at forblive på god fod med din lejer. Der er ikke noget værre, end hvis tingene ikke virker. Og endnu værre bliver det, hvis man har indmeldt det til sin udlejer, men udbedringen ikke sker.

Det er desuden også i din egen interesse at udbedre eventuelle fejl hurtigst muligt. Det kan nemlig hurtigt blive dyrere, jo længere du venter.

Du skal gerne sikre dig, at du får et optimalt varsel på en eventuel opsigelse. Især hvis du regner med at blive ved med at fremleje boligen / værelset, selv når den nuværende lejer opsiger boligen. Dette giver dig nemlig tid til at finde en ny lejer, så du ikke pludselig mister indtægten.

Samtidig kan du også tænke lidt over, hvor kort / lang tid du ønsker at give lejeren, hvis du vælger at opsige lejemålet.

Hvornår er lejekontrakten gyldig?

Lejekontrakten er først gyldig, når både lejer og udlejer har underskrevet aftalen. Den skal desuden være udfyldt korrekt for at kunne blive accepteret. Er lejekontrakten ikke det, kan den annulleres.

Derudover må lejekontrakten ikke være underskrevet under tvang, f.eks. ved brug af trusler. I så fald kan kontrakten erklæres for ugyldig. I sådanne tilfælde vil lejeloven ikke nødvendigvis træde i kraft, men derimod vil hele aftalen blive ophævet.

Disse lejekontrakter kan du bruge vores typeformular til

På Findboliger benytter vi en lejekontrakt skabelon af den godkendte kontrakt A9, som er udarbejdet af Boligministeriet. Typeformular A9 er gældende til lejekontrakter for privatudlejning. Du kan således bruge vores værktøj til alle former for bolig- og lejlighedudlejning. Dette gælder også for udlejning af ét eller flere værelser, samt andre private lejemål.

Hvad får jeg med Findboligers lejekontrakt

Helt overordnet set skal du udfylde typeformular A9 ved hjælp af Findboliger, da det garanterer dig en nem proces. Findboligers værktøj er gratis at benytte, hvorfor du slipper for udgiften ved at få hjælp af en advokat til udarbejdelsen af en lejekontrakt.

Derudover er værktøjet særdeles brugervenlig i sin opbygning, hvilket gør det enkelt at udfylde formularen direkte på hjemmesiden.

Sådan forløber processen med udfyldelse af Findboligers A9 lejekontrakt:

  1. Åben værktøjet
  2. Udfyld trin for trin de forskellige paragraffer med korrekte oplysninger, heriblandt antal kvadratmeter og værelser der udlejes, husleje, eventuelt depositum m.fl.
  3. Vær særlig opmærksom på §10 og §11, hvis du ønsker at tilføje ekstra bestemmelser til lejeforhold, f.eks. tidsbestemt lejekontrakt, regler om husdyr, rygning, møblering etc.
  4. Accepter dine indtastninger
  5. Kontrakten bliver autogenereret og sendes til din mail som en PDF-fil – du kan også vælge at downloade den direkte fra hjemmesiden
  6. Send kontrakten til lejer
  7. Lejekontrakten træder i kraft, når begge parters har underskrevet aftalen


Du kan benytte vores typeformular, uanset hvilken slags privat lejemål der er tale om. Det er desuden nemt at tilføje særlige vilkår til kontrakten, som du ønsker, at lejeren lever op til.

Andre brugbare værktøjer og information