Lejekontrakt til værelse | Kend reglerne på forhånd

Få et overblik over reglerne for lejekontrakt på et værelse

Kan man lave lejekontrakt på et værelse?

Det kan være svært at finde rundt i de regler der gælder, når det handler om udlejning af et værelse. Kan man lave en lejekontrakt og hvilke regler gælder der for udlejer og lejer? Læs med her, og bliv klogere på udlejning af værelse.

Lejeloven og værelser

I bekendtgørelsen af lov om leje så gælder de samme regler for leje af bolig som leje af rum og værelser. Enhver med en bolig har ret til at udleje et eller flere værelser, og her er det altid bedst, hvis man udarbejder en skriftlig kontrakt mellem lejer og udlejer. Med en kontrakt i hånden er begge parter bedre stillet, skulle der være problemer. På borger.dk er der mulighed for at finde en standard lejekontrakt for beboelse som er administreret af ministeriet for blandt andet bolig. Denne kontrakt gælder både hele boliger, blandede lejemål men også værelser udlejet i privat regi.

Sådan ser lejekontrakten ud

I en standard lejekontrakt bør der tydeligt og gennemskueligt fremstå:

  • Hvem udlejer og lejer er

  • Hvad lejemålet er - for eksempel værelse - og i hvilken størrelse

  • Hvornår lejeforholdet betyder, og eventuelt hvornår det slutter, hvis der er tidsbegrænsning

  • Der bør også stå, hvad der værelset og bygningen er brugsret til: altså, om der er fællesvaskeri, kælderrum og så videre

  • Beløb på husleje, depositum og forudbetalt husleje samt hvortil og hvornår det skal betales

  • Andre udgifter som a conto el, varme og vand, hvis dette også skal betales

  • Generelle regler, for eksempel om der er en husorden eller husdyr

  • Andre vigtige forhold som lejer bør vide, for eksempel hvordan værelset skal afleveres, når lejer fraflytter boligen

Ordensregler

Man kan med fordel som udlejer vedlægge husregler sammen med lejekontrakten. Med sådan en i hånden, har udlejer forhøjet kontrol over værelsets stand og vedligeholdelse. Samtidig er det ofte vigtigt, at man i bofællesskaber har generelle regler for, hvordan man opfører sig og behandler ting i hele boligen. Når man udlejer et værelse deler man ofte køkken og bad, og her bør der være regler for vedligeholdelse og rengøring samt eventuel adgangstidspunkter.

Rygning og fester samt musik er også nogle emner, som bør indgå i ordensregler, så man på papir udtrykkeligt har regler for, hvordan man skal opføre sig. Samtidig betyder det også, at man som udlejer er bedre stillet, hvis lejer ikke opfører sig ordentligt og bør fraflytte. Oveni dette kan man med fordel nedskrive generelle regler om ekstra faciliteter som vaskemaskine, kælderrum, cykelkælder og affald. Hvis man som udlejer af værelse inkluderer a conto forbrug, kan man have regler som omhandler forbrug. Dermed man kan undgå store ekstraregninger på varme, vand og el.

Huskeregler for udlejer

Når man er udlejer, så er det vigtigt at vide, hvordan man udlejer et værelse og udfylder en lejekontrakt korrekt. Hvis man som udlejer ønsker at opsige en lejekontrakt, så er der en opsigelsesvarsel på minimum én måned, når det gælder værelser, som er en del af ens bolig. Denne opsigelse skal i følge lejeloven være skriftlig og oplyse en begrundelse for opsigelsen, ellers er den ikke gyldig. Samtidig skal den også være fysisk, da email ikke gælder. Hvis man mener, at lejer skal flytte øjeblikkeligt, så kan dette kun lade sig gøre, hvis lejer groft har misligholdt sine forpligtelser i bestemmelse med kontrakt eller lejelov. Dette kan for eksempel være, hvis huslejen ikke bliver betalt rettidigt, eller ting bliver skadet eller ødelagt. Hvis huslejen ikke bliver betalt, skal udlejer give lejer 14 dage samt en skriftlig advarsel.

Når udlejer skal prissætte værelsets leje skal dette også være i bestemmelse med en lov, boligreguleringsloven. Denne husleje afhænger af det lejedes værdi, hvilket også betyder, at et møbleret værelse ofte kan indlevere en større lejeindtægt. Dette betyder samtidig, at man som udlejer ikke blot kan bestemme lejebeløbet udfra markedet. Hvis huslejen er for høj, kan lejer klage til huslejenævnet. Når det kommer til depositum, så kan dette maks være tilsvarende tre måneders husleje. Forudbetalt leje kan også maks dække tre måneder. Dette gør, at lejer ved indflytning maks kan betale et beløb tilsvarende syv måneders leje. Er lejen på 3.500, så kan der betales et depositum på 10.500, forudbetalt leje på 10.500, og dermed betales der 24.500 ved indflytning. Når man udlejer værelser, så er det værd at huske, at lejeindtægten er beskattet, og samtidig er man sikret et fradrag.

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)