Lejekontrakt → De her ting skal du være opmærksom på

Det du skal vide omkring lejekontrakt

Lejekontrakt – undgå uklarheder mellem lejer og udlejer

Dit nye lejemål kræver den bedste start og de bedste vilkår. Lejekontrakten er derfor en essentiel del af dit lejemål, og den er med til at sikre at aftalen mellem lejer og udlejer er juridisk korrekt og ingen bliver snydt – hverken lejer eller udlejer.

Der er forskellige måder at udfærdige en lejekontrakt på. Du kan udarbejde en selv. Det kræver, at du sætter dig grundigt og ordentligt ind i tingene. Der findes en del lejekontraktskabeloner på nettet, så benyt endelig dem, hvis du kaster dig ud i projektet på egen hånd. Har du derimod behov for råd og vejledning eller blot brug for et ekstra sæt øjne på lejekontrakten, så kan du kontakte en boligadvokat eller gratis få hjælp af Lejernes Frie retshjælp til gennemgang af din lejekontrakt. Det kan spare dig for mange penge i længden, hvis du gennemgår din lejekontrakt med en advokat, da du på denne måde bedst muligt undgår unødige konflikter i lejeforholdet.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at en lejeaftale altid er gyldig, uanset om der er en lejekontrakt eller ej. Alle dine indbetalinger af husleje, depositum og forudbetalt husleje gælder som bevis for, at du lejer boligen. Uden en lejekontrakt er det lejelovens almindelige regler, som er gældende.

Gennemgang af lejekontrakten

Der er mange detaljer at forholde sig til i en lejekontrakt. Nogle af de mest gængse, lister vi op her:

 • Lejens størrelse

 • Frister for opsigelse

 • Depositum, husleje og forudbetalt leje

 • Ansvarsfordeling af vedligeholdelse – indvendigt og udvendigt.

 • Må man ryge i lejemålet?

 • Husorden

 • Hvordan med forbrug udover huslejen? Vand, varme, el, antennebidrag, internet

 • Hvilke ting er der brugsret til? (vaskeri, have, cykelskur etc.)

 • Hvilket inventar følger med? (herunder hårde hvidevarer)

 • Kan du kommunikere via e-mail med udlejer?

 • Lejemålets stand ved indflytning (indflytningssyn)

Særlige forhold i lejekontrakten

§ 11 (Særlige vilkår) er især vigtig at forholde sig til i lejekontrakten.

 • Årlige huslejestigninger

 • Husdyr

 • Særlige forhold ved fraflytning

 • Tidsbegrænset lejeperiode

 • Særlige forpligtelser ved vedligehold

 • Aftale om brug af digitale kommunikation

Kommer der alligevel tvister mellem dig og din udlejer, så kan du med fordel tage kontakt til huslejenævnet. Huslejenævnet træffer afgørelse i uenigheder mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Et godt fif er også altid at få mundtlige aftaler tilføjet i selve lejekontrakten. De kan evt. blive lavet som et tillæg til den egentlige lejekontrakt.

Tidsbegrænset lejemål

Udlejer skal have en særligt god grund til at leje en bolig ud i et tidsbegrænset lejemål, så vær ekstra opmærksom i disse tilfælde! Som udgangspunkt skal et lejemål være uopsigeligt for både udlejer og lejer.

Ved lejekontrakter gælder den særlige regel, at hvis der er truffet gyldig aftale om tidsbegrænsning, betyder det samtidig, at aftalen er uopsigelig fra begge parters side indtil udløbet af tidsfristen. Som hovedregel er lejekontrakten uopsigelig fra udlejerens side.

Hvis der i udkastet til lejekontrakt står noget, som du gerne vil have forklaret nærmere, må du spørge udlejer, hvad det betyder. Det er vigtigt, at du først skriver under, når du er sikker på, at du har forstået alt, hvad der står i lejekontrakten.


 

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)