Lejeboliger med husdyr tilladt? → Sådan finder du boligerne!

Det du skal vide omkring lejeboliger med husdyr tilladt

Er du på jagt efter en lejebolig, hvor husdyr er tilladt, vil du have langt sværere ved at finde en bolig. Der er nemlig langt mellem snapsene, når der skal findes en lejebolig, der tillader enten en hund eller en kat. Grunden til, at mange udlejningsboliger ikke tillader dyr, er på grund af de skader på gulve og vægge et dyr kan forårsage, samt de støjgener, der kan være forbundet med at have et dyr. Har du et mindre kæledyr, kan det altid svare sig at kontakte udlejer for at høre, om totalforbuddet også gælder det pågældende kæledyr.

Forskellen på husdyr og smådyr

Husdyr har en vis størrelse, og det vil typisk være en hund eller en kat, der kan være tale om. Smådyr vil typisk være fisk, undulater, hamstre, marsvin mv. Et forbud mod husdyr er derfor ikke det samme som et forbud mod smådyr. Hvis ikke det er nedskrevet som forbud i lejekontraktens §11 eller i lejemålets husorden og det ikke generer naboer, er det tilladt at holde smådyr. Slanger, edderkopper og andre krybdyr kan der derimod godt være forbud for til trods for, at husdyr er tilladt!

Lejekontrakten

Det vil altid fremgå i §10 i din lejekontrakt, om det er tilladt at holde kæledyr i din lejebolig. Her vil der også stå, om det kun er 1 kat og/ 1 hund, som er tilladt. Det skal ligeledes fremgå i din lejekontrakt, hvis det heller ikke er tilladt at passe eller have besøg af et husdyr.

Misligholdelse af lejebolig på grund af husdyr

Vælger lejer at holde husdyr i lejeboligen, selvom det ikke er tilladt, vil det være misligholdelse og en overtrædelse af reglerne. Ikke alene risikerer lejer at blive opsagt af udlejer, lejer risikerer også at blive smidt ud uden nogen form for opsigelsesvarsel. Har lejer holdt husdyr uden tilladelse, men uden at det har været til gene, kan udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet og derefter opkræve lejemålet.

Opsigelse, selvom det er lovligt med husdyr

Står der i lejekontrakten eller husordenen, at det er tilladt at holde husdyr i lejeboligen, kan udlejer i visse tilfælde godt alligevel opsige lejemålet, hvis der ikke er tale om ”god skik og orden”. Er lejerens husdyr til gene på nogen måde, enten fordi den larmer meget, lugter eller er til fare for de andre beboere, tilsidesætter lejeren ”god skik og orden” og kan derfor godt smides ud af lejemålet.

Ny husorden lig med nyt forbud?

Udfærdiges en ny husorden med et pludseligt forbud mod husdyr, så fortvivl ikke! Sådan et forbud vil aldrig gælde for de husdyr, lejerne allerede har anskaffet. Men du vil ikke kunne anskaffe nye dyr efterfølgende. Reglerne i en ny husorden vil dog aldrig kunne fravige reglerne i din lejekontrakt. Står der i din lejekontrakt, at du f.eks. godt må have en kat, forbliver den tilladelse – også selvom udlejer indfører et generelt forbud mod husdyr i en ny husorden. Du vil i det tilfælde godt kunne gå ud og anskaffe dig en ny kat, når din gamle kat dør.

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)