Lejebolig uden bopælspligt

Lad os først slå fast hvad bopælspligt betyder: 

Bopælspligt betyder, at man som ejer af en bolig har pligt til at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Som ejer af en bolig med bopælspligt, betyder dette at man har pligt til enten selv at bo i boligen eller leje den ud. Personerne som bor i boligen er forpligtet til, at være tilmeldt folkeregistret på adressen. Dvs. at man som beboer ikke kan have sin adresse et andet sted, ellers bliver bopælspligten ikke opfyldt. 
 

Man anvender bopælspligt for at sikre, at der ikke opstår en masse “spøgelsesbyer” rundt omkring i landet med tomme huse og lejligheden. 

Mange nybyggerier har ikke registreret folkeregisteradresse, men når der første gang bliver registreret en adresse til folkeregistret, kommer der automatisk bopælspligt på boligen.
 

Så hvad betyder det, når udlejer skriver “uden bopælspligt”? 
I bund og grund betyder det, at du ikke kan registrere din adresse hos folkeregistret som man normalvis gør, når man flytter til en ny bolig. 
 

Men “hvorfor” tænker du måske?
En bolig uden bopælspligt er oftest mere værd end en bolig med bopælspligt og når først der er bopælspligt på adressen, er det ikke lige til at ændre igen. Derfor er der nogle udlejere som ønsker at bevare denne status, så de har mere fleksibilitet hvis de gerne vil sælge boligen på et senere tidspunkt. 
 

HUSK! Du godt kan have dit postadresse der, selvom du ikke kan registrere folkeregisteradresse i boligen.