Lån til indskud → Læs vores guide til at finansiere indskud (2019)

Står du og skal flytte i en almen bolig? Har du brug for penge til at betale indskuddet med? Så kan du i visse tilfælde få hjælp af kommunen. De har flere forskellige muligheder for at hjælpe dig rent økonomisk, når du skal flytte fra en bolig til en anden. 

For at du kan få økonomisk hjælp af kommunen skal en række forskellige krav være opfyldt. Dem kigger vi nærmere på her nedenfor, så du kan blive klogere på, om du kan få økonomisk hjælp. Det gælder imidlertid, at der udover krav også er undtagelser, hvorfor det altid er en fornuftig idé at kontakte kommunen, hvis du ønsker at få økonomisk hjælp i forbindelse med flytning. Måske kan kommunen yde støtte, selvom du ikke umiddelbart matcher de gældende kriterier.  

Lån til indskud eller kaution for lånet 

Hvis du har brug for økonomisk hjælp til at betale dit indskud, har kommunen grundlæggende to forskellige muligheder. Enten kan de tilbyde dig at låne dig hele beløbet til dit indskud, eller også kan de i visse tilfælde tilbyde at kautionere for et banklån, du kan bruge til at betale indskuddet med. 

Hvis du vil have kommunen til at kautionere for et lån, skal dette banklån leve op til nogle særlige krav. Der kan eksempelvis være regler for, hvor høj renten på lånet må være, samt hvor lang lånets løbetid må være. 

Udover at der er nogle regler for, hvordan selve lånet skal være sammensat, er der også nogle regler for, hvordan din nye bolig må være. De specifikke regler kan blive ændret løbende, og de kan desuden variere fra kommune til kommune. Typisk er der dog regler for, hvor stor din nye bolig må være, og desuden er det som regel et krav, at du kan få boligstøtte for alle boligens kvadratmeter. Er du interesseret i at høre mere om denne mulighed, skal du kontakte din kommune eller den kommune, du påtænker at flytte til. 

Kommune Lån til indskud kan bruges til almene boliger  

Hvis du gerne vil have et lån til indskud af kommunen, skal du som udgangspunkt flytte i en almen bolig. Du kan altså som hovedregel ikke få lån til indskud i privat lejebolig på denne måde, men der kan være undtagelser. Har du brug for et lån til indskud hos en privat udlejer, skal du dog som udgangspunkt kigge på andre lånemuligheder end dem, som kommunen tilbyder. 

Du skal naturligvis altid gerne forsøge at finde et lån med en fornuftig rente, og hvor der samtidig ikke er en masse gebyrer. Dertil kommer, at du skal finde et lån, hvor løbetiden – og dermed de månedlige afdrag – matcher din økonomiske situation. Er det ikke muligt at finde et ordentligt lån, kan du med fordel overveje muligheden for at flytte i en almen bolig, hvor du sandsynligvis kan få økonomisk hjælp af kommunen. 

Hvad er en almen bolig? 

I Danmark findes der knap 600.000 almene boliger. Disse boliger bliver opført med støtte fra kommunen og har til formål at sikre, at alle i Danmark har adgang til gode boliger i attraktive boligområder. 

En kommune har ret til at disponere over hver fjerde af de almene boliger, der ligger i den pågældende kommune. Dem kan de henvise de borgere til, som har svært ved at finde boliger. Det vil sige, at de almene boliger spiller en stor rolle i forhold til at løse boligmæssige problemer i kommunen. 

Noget af det særligt attraktive ved almene boliger er, at huslejen er lav. Som lejer i en almen bolig betaler du i det store hele kun for drift samt afdrager på boligafdelingens lån. Det gælder, at almene boliger opføres af en boligafdeling, som hører under et boligselskab. Boligafdelingen optager et lån, når de opfører almene boliger, og dette er du som lejer med til at betale af på. Der er imidlertid ikke nogen, der tjener penge på dig som lejer i en almen bolig. Regnskabet skal så at sige blot gå i nul, og det er din garanti for, at du ikke kommer til at betale mere end højst nødvendigt i husleje. 

Udover at huslejen er lav, er der også den økonomiske fordel ved en almen bolig, at du som lejer i en sådan ikke kommer til at betale, hvis der er noget i boligen, der går i stykker. Er der noget af det essentielle ved selve boligen, der står af eller går i stykker, sørger boligafdelingen for, at det bliver repareret, og du skal ikke have penge op af lommen. 

Hvilke fordele er der ved at bo i en almen bolig? 

Der er en klar økonomisk fordel ved at bo i en almen bolig. Dertil kommer, at du som lejer i en sådan bolig også har en lang række andre fordele. Dels har du en hel del medbestemmelse, da du eksempelvis kan indgå i boligafdelingens bestyrelse, hvor der træffes vigtige beslutninger. 

Når du bor i en almen bolig, har du desuden som regel adgang til nogle forskellige fællesområder, som du og dine naboer kan benytte jer af. Du skal ikke sørge for vedligeholdelse af disse områder, ligesom du ikke skal sørge for vedligeholdelse af eksempelvis døre og vinduer samt radiatorer og vandhaner i din bolig. 

Kort sagt er der mange forskellige fordele ved at bo i almene boliger. Der er flere økonomiske fordele ved det, og derudover er der en række praktiske fordele ved det. Det er ganske enkelt ”nemt” at bo i en almen bolig, da du ikke selv skal stå for vedligeholdelse, og du desuden ikke behøver at bekymre dig om, hvorvidt noget skulle gå i stykker. Du har råderet over boligen, men der bliver taget hånd om eventuelle problemer.

Hvornår kan jeg få lån til indskud af kommunen?

Før du kan låne penge af kommunen til dit indskud, skal du altså som grundregel flytte i en almen bolig. Derudover er der flere forskellige krav, du skal leve op til. De specifikke krav bliver ændret løbende og reguleret i forhold til den naturlige inflation. Vi kigger her nedenfor på de gældende regler anno 2019. 

Der er forskel på, om du har brug for lån til indskud i lejlighed eller til indskud i et enkeltværelse. Flytter du i en almen ungdomsbolig uden eget køkken, kan du ikke få lån til indskud. Lever du ellers op til de forskellige krav, er din kommune som udgangspunkt forpligtet til at tilbyde dig et lån. I visse tilfælde kan de nægte, selvom du lever op til kravene. Det kigger vi nærmere på lidt senere. 

Skal du låne til indskud i et enkeltværelse, gælder det, at din husstands samlede årsindkomst ved indflytning ikke må overstige 166.635 kroner. Er der børn i husstanden, hæves dette beløb med 43.200 kroner om året pr. barn. Der kan maksimalt ydes tillæg for fire børn pr. husstand. 

Flytter du i lejlighed, må husstandens samlede årsindkomst ved indflytning ikke overstige 246.000 kroner. Igen gælder det også i dette tilfælde, at der kan lægges 43.200 kroner til pr. barn op til maksimalt fire børn. 

Det gælder i alle tilfælde, at den pågældende bolig skal være taget i brug efter den 1. april 1964, hvis du skal have et ganske almindeligt lån til indskud i boligen. 

Hvis du ikke lever op til de økonomiske krav 

Lever du ikke op til de ovennævnte krav i forhold til årsindkomst? Så kan du alligevel godt være heldig, at din kommune vil tilbyde dig et lån til indskud eller stille garanti for dit lån. Gør de det, kaldes det et frivilligt lån. 

Om en kommune ønsker at tilbyde et frivilligt lån til dig eller ej, er – som navnet også antyder – ganske frivilligt. Kommunen kan altså ud fra en række andre parametre end de økonomiske vælge, at de ønsker at tilbyde dig økonomisk hjælp. Selvom du ikke lever op til de førnævnte krav, kan du altså fortsat søge om lån til indskud hos din kommune, hvis du mener, at du af andre årsager bør få økonomisk hjælp. 

Hvornår kan kommunen nægte mig et lån til indskud? 

Som vi var inde på tidligere, kan din kommune i visse tilfælde nægte at tilbyde dig et lån til indskud, selvom du lever op til de økonomiske krav, og du desuden flytter i en almen bolig, der er taget i brug efter den 1. april 1964. 

Kommunen kan give afslag på din ansøgning, hvis du eksempelvis i forvejen bor i en tilfredsstillende bolig i det samme boligområde eller den samme by, som den nye bolig ligger i. Desuden kan de give afslag, hvis du har en formue, der er stor nok til at betale indskuddet, eller hvis du eksempelvis blot for en kortere periode har en årsindkomst, der ligger under den tidligere nævnte grænse. 

Har du tidligere ikke afviklet gælden på et beboerindskudslån, kan kommunen ligeledes i visse tilfælde nægte at tilbyde dig et nyt lån. Er du blevet udsat af din bolig, eller står du over for udsættelse, skal de fortsat tilbyde dig et lån til indskud, selvom du mangler at betale tidligere gæld tilbage. 

Overstiger den månedlige husleje over halvdelen af husstandens samlede månedlige indkomst, kan din kommune ligeledes vælge, at de ikke vil tilbyde dig et lån til indskud. 

Hvor meget kan jeg låne til beboerindskud? 

Bliver du tilbudt et lån til indskud af din kommune, får du dækket hele indskuddet. Kommunen betaler indskuddet direkte til den pågældende boligafdeling, så du blot skal bekymre dig om at flytte ind. 

Du kan altså ikke vælge, at du kun vil have dækket en del af indskuddet. Ligeledes kan du ikke låne mere end det beløb, beboerindskuddet lyder på. 

Har du brug for at låne mere eller mindre end indskudsbeløbet, bør du overveje andre lånemuligheder. Optager du et banklån, kan du som tidligere nævnt indimellem få kommunen til at kautionere for dig, hvis det er nødvendigt. 

Hvordan betaler jeg mit lån til indskud i lejebolig tilbage? 

Som udgangspunkt skal du ikke afdrage på dit beboerindskudslån, i de første fem år efter at du har optaget lånet. Ligeledes vil der i denne periode ikke blive lagt renter oveni. 

Efter de fem år er gået, vil forrentningen begynde, og du skal begynde at betale af på dit lån til indskud. På nuværende tidspunkt er renten på 4,5 %. 

Lånets tilbagebetalingsperiode afhænger af, hvilken type bolig du bor i. Lejer du en lejlighed, vil du have ti år til at betale pengene tilbage i. Lejer du derimod et enkeltværelse, vil du blot have fem år til at tilbagebetale lånet. Din specifikke afdragsordning fastlægges sammen med den kommune, der har ydet dig lånet. 

Når du flytter fra din bolig, vil boligafdelingen betale hele eller dele af indskuddet tilbage til den kommune, der har ydet lånet. Derefter vil kommunen afregne lånet direkte med dig som låntager. 

Kan man få lån til indskud i kollektiv?

Ønsker du at flytte i et kollektiv, skal kommunen som udgangspunkt tilbyde dig et lån. Reglerne i forhold til din indkomst er i det tilfælde de samme, som hvis du ønskede at flytte i et enkeltværelse. 

Før du kan få lån til indskud til at flytte i kollektiv, skal der være minimum fem beboere i kollektivet. Derudover skal der være et værelse mere end det samlede antal beboere i lejligheden. Er der plads til fem lejere i kollektivet, skal der altså være seks værelser, hvis du skal kunne få lån til indskud. 

Udover disse regler gælder det desuden, at kollektivet skal være af speciel karakter. Enten skal kollektivet være i en almen bolig, eller også skal alle beboere være henvist til kollektivet grundet nogle særlige sociale behov. Ligeledes kan du få lån til indskud, hvis alle beboere i det kollektive bofællesskaber er 55 år eller derover. 

Er du ung og under uddannelse, kan du ligeledes få lån til indskud i et kollektiv. I så fald skal der være minimum tre beboere i kollektivet, og der skal ligeledes være minimum tre værelser. Alle de unge beboere i kollektivet skal være under uddannelse eller skal have et særligt behov for at bo sammen, hvis der skal kunne ydes lån til indskud. 

I alle tilfælde, hvor der skal ydes lån til indskud i kollektiv, gælder det, at lånebeløbet vil være på en ligelig andel af det samlede beboerindskud. Du kan altså ikke betale det samlede indskud for en fælles lejlighed med et lån fra kommunen, men kan derimod få et lån til at betale den del af indskuddet, der passer til din andel af råderetten over boligen. Er I flere i kollektivet, der har brug for et lån til indskuddet, skal I søge om det hver især. 

Særlige muligheder for at få lån til indskud 

Selvom du – og din ønskede bolig – ikke lever op til de mange forskellige krav, vi nu har været igennem, kan der alligevel være en chance for, at du kan få lån til indskud. Det gælder eksempelvis, hvis du er flygtning og har haft opholdstilladelse i Danmark i maksimalt tre år. 

Ligeledes kan du i forbindelse med indflytning i en ældrebolig i visse tilfælde også få et lån til indskud, selvom du ikke umiddelbart lever op til de krav, vi har gennemgået. Det gælder, uanset om der er tale om en almen ældrebolig eller en privat ældrebolig. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan få lån til indskud i den bolig, du har kig på, bør du kontakte den kommune, boligen er beliggende i. Ved at fremlægge din sag for kommunen kan de tage stilling til, hvorvidt du har mulighed for at få tilbudt et lån eller ej. 

Sådan optager du lån til indskud hos kommunen 

Hvis du mener, du har ret til at få et lån til indskud hos din kommune, skal du ansøge om det. Det kan du gøre på borger.dk.

Når du skal ansøge om lån til indskud, skal du vælge, hvilken kommune du har fundet bolig i. Derudover skal du have en lejekontrakt klar, og du skal have dokumentation for din årsindkomst. Ud fra din ansøgning vil kommunen vurdere, om de vil tilbyde dig et lån til indskud eller ej. 

Generelt gælder det, at det er fornuftigt at kontakte den kommune, du er bosat i, hvis du ønsker at få et beboerindskudslån. Ønsker du eksempelvis at optage et lån til indskud i Aarhus Kommune, gør du klogt i at kontakte netop dem. Er du derimod interesseret i et lån til indskud fra Aalborg Kommune, er det dem, du skal have fat i. 

Du kan ligeledes kontakte kommunen, hvis du har brug for hjælp til at finde en bolig. Det er netop her, de almene boliger kommer til gavn, og der er god sandsynlighed for, at din kommune kan hjælpe dig med at finde en bolig. Når du er blevet tilbudt en almen bolig, kan du søge om lån til indskud i Silkeborg Kommune eller eksempelvis Odense Kommune. Lån til indskud kan udbetales af alle kommuner over hele landet, så uanset hvor du er bosat eller ønsker at bosætte dig, har du denne mulighed, hvis du ellers lever op til kravene.