Hvad er en husorden og hvorfor have den? Få svar her!

Husorden – det skal du vide om husorden som lejer

Husorden er en del af mange ejendomsforeninger, hvor der lejes lejligheder eller andre former for lejemål ud. Bor du til leje et sted, er det en god idé at kende til reglerne i denne husorden. Det er nemlig særlige regler, som alle beboere i ejendommen skal forholde sig til. 

Her i indlægget gør vi dig meget klogere på, hvad husorden er, og hvorfor det er noget, du skal forholde dig til. Læs med her, og bliv meget klogere på husorden. 

Hvad er en husorden og hvorfor have den?

En husorden er de regler, der gælder for beboerne i en ejendom. Før i tiden var husordenen vedhæftet din lejekontrakt. Det er de dog ikke nødvendigvis længere. Nu kan du ofte få dem udleveret, efter du har skrevet under på lejekontrakten. 

Der er flere gode grunde til at have en husorden. Først og fremmest er det et sæt regler, der skal sørge for, at der hersker ro og orden i ejendommen. Alle beboere i ejendommen er nemlig underlagt disse regler. En husorden gælder dog også for dine gæster, som måtte være på besøg i din lejlighed. 

En husorden skal sikre, at der bliver passet på ejendommen og udendørsarealerne. Derudover er den med til at sikre, at beboerne ikke generer hinanden unødvendigt. 

Der behøver ikke nødvendigvis at være en husorden i en ejendom. De er dog rigtig gode at have, så der er nogle faste regler for alle. Er der ikke en husorden, vil reglerne i lejelovens § 79a-c blive anvendt. 

Hvem laver en husorden i en ejendom?

Der er forskellige måder, en husorden kan udarbejdes på. Der er selvfølgelig udlejer, der kan være ansvarlig for at lave en husorden. I nogle tilfælde er det dog muligt for beboere i en ejendom at få indflydelse på, hvad der skal være i den pågældende husorden. 

Er der sammensat en beboerrepræsentation i ejendommen, kan det være dette udvalg, der sørger for at sammensætte en husorden. Det kan både være i samarbejde med udlejer, eller det kan være, at det kun er beboerrepræsentationen, der er ansvarlig for det.

Selvom der er en beboerrepræsentation, har udlejer dog stadig mulighed for at foretage ændringer i husordenen. Det kan udlejer gøre, uafhængigt af hvad beboerrepræsentationen mener. 

Hvad kan der være i en husorden? – Eksempler 

En husorden kan indeholde mange forskellige punkter. Det er helt op til udlejer eller beboerrepræsentationen, hvilke punkter der skal være med i husordenen. Der er mange eksempler på punkter, der kan være med i en husorden. Her i afsnittet gennemgår vi nogle eksempler på, hvad en husorden kan indeholde. 

Husdyr

Der kan være angivet regler om husdyr i husordenen. Disse regler kan også være angivet i lejekontrakten. Reglerne kan være meget forskellige. Det kan være, at der er totalforbud mod at have husdyr i ejendommen. Det kan også være, at det er tilladt at have nogle bestemte husdyr, som ikke larmer, for eksempel katte, marsvin, hamstere eller lignende. 

Husordensreglerne for husdyr kan også omfatte, hvor det er tilladt at lufte sine husdyr. Dette er især, hvis det er tilladt at have hund. Der kan for eksempel være et ønske om, at hunde ikke skal luftes på fællesarealerne eller i nærheden af en eventuel legeplads. 

Rygning

Rygning er et af de punkter, der ofte er med i en husorden. Det kan for eksempel være regler om, at der ikke må ryges i nogen af lejlighederne. Derudover kan det være regler om, at der ikke må ryges på trappegange og andre gangarealer. 

Trappevask 

I en husorden kan der også være regler for trappevask. Det kan for eksempel være, at lejerne i ejendommen er ansvarlige for trappevask. I husordenen kan der så være regler for, hvor ofte hver person skal gøre det, og hvor grundigt det skal gøres. Der kan for eksempel være anført, at trapper skal fejes og vaskes, og at gelændere skal aftørres. 

Der kan også være andre regler til trappevask. Hvis der er en vicevært tilknyttet ejendommen, eller der er en ekstern virksomhed, der står for det, kan der være regler om, at hver lejer skal fjerne sin dørmåtte inden en trappevask.

Fællesvaskeri og tørring af tøj

Er der et fællesvaskeri i ejendommen, kan der være regler for, hvordan det skal bruges og hvornår. Det kan for eksempel være, at du som lejer skal booke en vaskemaskine for at kunne bruge den. Det kan også være, at der er krav til, at du skal holde fællesvaskeriet rent, efter du har brugt det. 

Når det kommer til tørring af tøj, kan der også her laves nogle regler. Det kan for eksempel være, at der er et ønske om, at der ikke må tørres tøj inde i den enkelte lejlighed for at mindske risikoen for skimmelsvamp. 

Aflåsning af døre

Der er flere fællesdøre i en ejendom. Der vil typisk være en hoveddør, som alle i opgangen skal benytte. Derudover kan der være døre til kælder, cykelskur og så videre. I en husorden kan der laves regler for aflåsning af disse forskellige døre. 

Det kan være, at der er nogle døre, der altid skal være aflåst. Der kan også laves regler om, at for eksempel hoveddøren skal være aflåst i nattetimerne. 

Pulterrum

Er der pulterrum tilknyttet et lejemål, kan der fastsættes nogle regler for dette rum. Selvom det virker som et godt sted at opbevare forskellige ting, er det måske ikke alt, som de øvrige beboere vil sætte pris på, at der bliver opbevaret. 

I en husorden kan der for eksempel laves regler om, at der ikke må opbevares brandfarlige væsker. Der kan også være regler imod, at der bliver opbevaret fyrværkeri i diverse pulterrum. 

Husordenen kan blandt andet også indeholde en regel om, at der skal være lås på pulterrum for at sikre mod tyveri. 

Fester og støj 

Et af de vigtigste punkter i en husorden er fester og støj. Det er nemlig ofte nogle af de ting, der kan genere øvrige beboere mest. Det er derfor et af de punkter, du skal være meget opmærksom på i husordenen for den bolig, du lejer. 

Her er der også mulighed for at lave mange forskellige regler. Et eksempel kan være, at der er regler for, hvornår en fest senest skal varsles. Det kan også være, at der slet ikke må holdes fester/larmes i hverdagene. 

Der er mange, der vælger at lave nogle tidsrum for, hvornår der skal være ro. Det kan for eksempel være, at der skal være ro fra kl. 22.00 til kl. 6.00. 

Støj kan dog være mange andre ting end musik og fester. Det er ikke ualmindeligt, at der er regler om, at der ikke må bruges støjende værktøjer i specielle tidsrum i en husorden. Det kan også være, at der ikke må bruges vaskemaskine. Dette er især i ejendomme, hvor der er meget lydt. 

Hvad siger lejeloven om husorden?

Nu har vi været inde på nogle forskellige eksempler, du kan støde på i en husorden. Som tidligere nævnt er det ikke et krav, at der skal være en husorden. Hvis der ikke er udarbejdet en husorden, vil det i stedet være lejelovens § 79a-c, der træder i kraft. Men hvad står der egentlig i lejeloven og husordenen?

Lejelovens § 79a – disse regler skal du overholde

I lejelovens § 79a er der anført, hvilke forhold der skal til, før det har konsekvenser for lejeren. Som lejer er det derfor disse regler, du skal overholde, hvis du ikke vil ende med en konsekvens. 

Reglerne siger kort sagt noget om, at en lejer ikke må udføre en bestemt adfærd, der er til gene for andre. Det gælder både overfor andre beboere, gæster til andre beboere, udlejer, ejendommen og de ansatte i ejendommen. 

Vi giver her en kort gennemgang af, hvad du som lejer ikke må i henhold til § 79a i lejeloven. 

 1. Du må ikke true med fysisk vold. 

 2. Din adfærd må ikke være til fare for andre eller for ejendommen. Dette gælder især i forhold til anvendelse af våben eller opbevaring farlige materialer i lejemålet. 

 3. Du må ikke skabe gene over for de andre beboere i ejendommen, så de føler sig utrygge. Det er for eksempel i forhold til at gøre skade på områderne omkring ejendommen eller skabe en sundhedsmæssig risiko. 

 4. Du må ikke chikanere de øvrige beboere, selvom der ikke er tale om fysisk vold. 

 5. Du må ikke støje uacceptabelt meget. Det kan både være fra musik, maskiner eller anden form for adfærd, der støjer. 

 6. Du må ikke ødelægge ejendommen eller dele på ejendommen eller fællesarealerne. 

 7. Du må ikke forsømme lejemålet. 

 8. Dit eller dine husdyr må ikke chikanere andre beboere. Det gælder både, når det kommer til støj, lugt, uhumskhed, fare eller at skabe frygt. 

 9. Du må ikke udøve støjende adfærd, som ikke er nævnt i nr. 5. 

 10. Udover punkterne i nr. 8 må dit husdyrhold ikke genere andre beboere. 

 11. Du må ikke have en adfærd, der er til gene for ejendommen og beboerne. 

I § 79a står der også angivet, at du som lejer kan opleve konsekvenser, hvis du har husdyr, selvom det ikke er tilladt ifølge din lejekontrakt eller husorden. Ovenstående punkter skal både overholdes af dig og andre i din husstand. 

Derudover gælder disse regler for gæster, der måtte komme på besøg hos dig. Det er dig som lejer, der er ansvarlig for, at dine gæster og øvrige personer i husstanden overholder disse regler. 

Lejelovens § 79b – det sker der, hvis du ikke overholder reglerne

Lejelovens § 79b specificerer, hvad der sker, hvis du ikke overholder reglerne anført i § 79a. Her bliver det blandt andet beskrevet, at der er risiko for, at din lejekontrakt bliver opsagt. 

Der er to forskellige scenarier. Enten bliver du smidt ud med det samme, hvis overtrædelsen er af grov karakter. Det kan også medføre en advarsel, hvor du får en chance mere for at overholde reglerne. Hvis du igen overtræder reglerne, har udlejer ret til at opsige din lejekontrakt. 

Det korte af det lange er, at der er risiko for, at du bliver smidt ud af din lejlighed, hvis du ikke overholder reglerne for god skik og orden. 

Lejelovens § 79c

For at udlejer kan opsige din lejekontrakt, skal det dog igennem Huslejenævnet. Det kan derfor være dem, der skal afgøre, om du slipper med en advarsel, eller din lejekontrakt bliver opsagt. 

Er husorden i andelsboligforening og ejerboligforening anderledes?

Bor du i en andelsboligforening eller en ejerboligforening, kan der også her være en husorden. Disse kan både være ligesom i en almindelig boligforening eller helt forskellig derfra. 

Det særlige ved en husorden i en andelsboligforening og ejerboligforening er, at det ikke er udlejer, der kan bestemme, hvad der skal være i husordenen. Det er heller ikke nødvendigvis en beboerrepræsentation. Det er oftest alle andelsboligejere eller ejerboligejere, der er med til at fastsætte husordenen. Husordenen er nemlig et supplement til vedtægterne i ejerforeningen. 

Den fastsættes typisk af bestyrelsen, som ofte udgør alle ejerne i en ejendom. På en generalforsamling kan en husorden diskuteres og vedtages, ligesom vedtægterne i ejerforeningen kan. Det vil derfor også være på en generalforsamling, der for eksempel laves ændringer i husordenen, hvis der er ønske om det. 

Her er der pludselig flere parter, der skal være enige. Der er nemlig ikke en udlejer, der kan trumfe igennem. Det foregår derfor ofte demokratisk, hvor der stemmes, hvis der er uenigheder. 

Kan man bruge en standardhusorden til lejebolig?

Der findes flere forskellige standardhusordener til lejeboliger, som kan benyttes. En standardhusorden har nogle faste punkter, som er nogle af de mest gængse punkter, der er med i mange husordener. Med en standardhusorden til lejeboliger skal du typisk blot indsætte, hvad boligforeningen hedder. 

Det er dog en god idé at være en smule påpasselig med standardhusordener til lejeboliger. Den kan jo indeholde punkter, som ikke er relevante for den pågældende boligforening. 

Sidder du som lejer i en beboerrepræsentation, der ønsker at benytte en standardhusorden til lejeboliger, er det en god idé at læse den grundigt igennem først. Det kan være, der er behov for at lave nogle justeringer. På den måde er I sikre på, at den passer til jeres boligforening. 

En standardhusorden kan dog være et rigtig godt sted at starte som et udgangspunkt. 

Hvad sker der, hvis en husorden ikke bliver overholdt?

Når en husorden ikke bliver overholdt, er det op til udlejer, hvad der skal ske. Hvis det er dig som lejer, der ikke har overholdt husordenen, kan din udlejer give dig en advarsel. Får du en advarsel mere, kan det betyde, at du bliver smidt ud af din lejlighed. 

Hvis dit lejemål bliver opsagt, får du tre måneders varsel. Du skal derfor ikke nødvendigvis flytte ud med det samme. Derudover har du en indsigelsesfrist på seks uger fra opsigelsestidspunktet. I denne periode har du ret til at komme med en skriftlig indsigelse, hvis du er imod opsigelsen. 

Konsekvensen for at overtræde en husorden kan være forskellig fra forening til forening. Det afhænger af, hvad der står skrevet ind i husordenen. Det er derfor også en god idé at læse om konsekvenserne for ikke at overholde husordenen, inden du flytter ind. 

Hvis det er din nabo eller en anden i opgangen, der ikke overholder husordenen, er du i din gode ret til at klage over vedkommende. Du skal klage til din udlejer. Det er en god idé, at du indberetter din klage skriftligt. 

I den skriftlige klage skal du angive, hvem du klager over, hvad vedkommende har gjort, og hvornår det er sket. Er I flere i opgangen, der ønsker at klage over den samme person, der har foretaget den samme hændelse, behøver I ikke nødvendigvis lave en klage hver. I kan sagtens lave en samlet, hvor alle skriver under. 

Når udlejer modtager klagen, er det vedkommendes ansvar at tage fat i personen, der bliver klaget over. Hvis det bliver ved, eller der er tale om en grov overtrædelse af reglerne, kan det ende med, at personen, der bliver klaget over, bliver smidt ud af sit lejemål. 

Er det tilfældet, skal du være opmærksom på, at udlejer måske skal bruge din vidneforklaring til at argumentere for, hvorfor personen skal smides ud. 

Konklusion – læs din husorden igennem

Den vigtigste konklusion fra dette indlæg er, at du læser din husorden grundigt igennem. Det er vigtigt, at du er informeret om de forskellige regler i husordenen, så du netop kan overholde dem. 

En anden vigtig konklusion er, at du i nogle tilfælde kan have medindflydelse på, hvad der skal være i husordenen. Dette er tilfældet, hvis der er en beboerrepræsentation i boligforeningen, og du vælger at være en del af denne repræsentation. 

Derudover er det vigtigt, at du er bevidst om de regler, der gælder, hvis der ikke er en husorden tilknyttet din boligforening. Ingen husorden er nemlig ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen regler. Det vil dog i stedet være lejeloven, der træder i kraft i det tilfælde. 

Du skal være bevidst om, at der kan være en risiko for at blive smidt ud, hvis du ikke overholder reglerne. Det afhænger af, hvor grov en overtrædelse der er tale om, og om det er sket flere gange. Det bedste, du kan gøre, er at overholde reglerne i husordenen. Det giver den bedste husfred.