Er husdyr tilladt? → Forstå reglerne omkring husdyr i lejeboliger (2019)

Når du skal på jagt efter en lejebolig, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Det gælder særligt, hvis du har en firbenet ven, du gerne vil dele bolig med. Det er nemlig ikke alle udlejere, der tillader deres lejere at holde husdyr. Hvis du har en hund eller en kat, kan du med fordel læse med her. Vi gør dig klogere på, hvilke regler der gælder, hvis du vil flytte i lejlighed med dit husdyr. Samtidig ser vi nærmere på, hvilke dyr der hører under betegnelsen husdyr.

Holder du husdyr eller smådyr?

Som udgangspunkt er det vigtigt at være opmærksom på, at der skelnes mellem husdyr og smådyr. Husdyr defineres som dyr af en vis størrelse. Det vil altså sige, at hunde og katte hører under denne kategori. Har du derimod en hamster, en undulat eller en guldfisk, vil dyret høre under betegnelsen smådyr. Dette er relevant, da et eventuelt forbud mod at holde husdyr ikke omhandler smådyr. Medmindre det fremgår som et særligt vilkår i lejekontraktens §11 eller i husordenen, at du ikke må holde smådyr, kan du trygt tage dit fuglebur under armen, når du flytter i ny bolig. Et krav er dog, at dyret ikke er til gene for eventuelle naboer. Hvis du eksempelvis har en fugl, der larmer meget, kan din udlejer opsige dit lejemål.

Der er også dyr, som det ikke er tilladt at holde i en lejlighed. Det gælder blandt andet landbrugsdyr som høns, grise og geder. Hvis du har en svaghed for disse dyr, bør du overveje at lede efter en landbrugsejendom frem for en lejlighed i byen. 

Er det tilladt at holde husdyr i din lejlighed?

Det er et godt spørgsmål. Det er nemlig ikke alle udlejere, der tillader deres lejere at holde husdyr. Det er derfor en god idé at læse lejekontrakten grundigt igennem, inden du sætter din underskrift. I denne forbindelse er det særligt §10, du skal være opmærksom på. Her vil det typisk fremgå, om det er tilladt at holde husdyr. I denne paragraf har udlejer enten sat kryds ved ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt han eller hun tillader sin lejer at holde husdyr. Hvis der er sat kryds i ja-rubrikken, bør du også nærstudere lejekontraktens §11. Udlejer har nemlig mulighed for at komme med begrænsninger i forhold til antallet af husdyr. Eksempelvis at det kun er tilladt at have én hund eller én kat i boligen. Samtidig kan udlejer også bestemme størrelsen på husdyret ved at angive i lejekontrakten, at kun små hunderacer er tilladte. 

Følger der en husorden med lejekontrakten, bør du også nærlæse den. Her kan reglerne for husdyr også være angivet. Det er derfor vigtigt, at du tjekker, om der gælder særlige regler for husdyr i den ejendom, du flytter ind i. Du kan risikere, at husordenen bliver ændret, efter du er flyttet ind i den nye lejebolig med din hund eller din kat, så det ikke længere er tilladt at holde husdyr. Det betyder dog ikke, at du skal skille dig af med din firbenede ven. En ny regel gælder nemlig kun for fremtiden. Helt konkret betyder det, at hvis din hund eller kat er flyttet ind, mens det stadig var tilladt at holde husdyr, må den gerne blive boende. Når den nye husorden er trådt i kraft, må du dog ikke anskaffe dig flere husdyr. 

Det modsatte kan også gøre sig gældende. Forestil dig, at du er flyttet ind i en lejlighed, hvor det ikke er tilladt at holde husdyr. Hvis husordenen efterfølgende ændres, så det nu er tilladt at holde husdyr, må du som udgangspunkt ikke anskaffe dig et. Det skyldes nemlig, at en husorden som hovedregel ikke kan ophæve bestemmelser i lejekontrakten.    

Må du få besøg af din venindes kat?     

Ja, det må du som udgangspunkt gerne. Flytter du ind i en lejlighed, hvor det ikke er tilladt at holde husdyr, betyder det ikke, at du heller ikke må have besøg af et. Det må du nemlig gerne. Har din veninde en sød hund eller en kat, du gerne vil passe i ny og næ, er et forbud mod husdyr ikke ensbetydende med, at hunde eller katte slet ikke må færdes i din lejlighed. I lejekontraktens §10 anvendes ordet ”holde” i relation til husdyr. Det vil altså sige et forbud mod at holde husdyr og ikke et forbud mod at passe dem. Hvis din udlejer ikke tillader dig at passe andres husdyr eller have besøg af husdyr i din lejlighed, skal det fremgå som et særligt vilkår i lejekontraktens §11. Hvis du passer din venindes kat ofte, kan din udlejer vurdere, at det er så ofte, at det kan betragtes, som om du holder husdyr. Vær derfor påpasselig med at stille din lejlighed til rådighed som kattepension, hver gang din veninde er ude at rejse.        

Kan udlejer opsige dit lejemål, hvis husdyret generer naboerne?

Det korte svar er ja. Selvom du bor i en lejlighed, hvor det er tilladt at holde husdyr, kan din udlejer i visse tilfælde opsige lejemålet og smide dig ud. Det gælder eksempelvis, hvis du tilsidesætter god skik og orden. Det gør du, hvis dit husdyr er til gene for dine naboer. Husdyret er til gene, hvis det larmer meget, lugter meget eller på anden vis generer de andre beboere i ejendommen. I lejelovens §79 står der, at lejeren kan opsiges, hvis lejerens husdyr er til væsentlig gene.

Hvis udlejeren opsiger dit lejemål, gælder der nogle særlige regler. Generelt er du som lejer rigtig godt beskyttet lovgivningsmæssigt i forhold til opsigelse af din lejekontrakt. Det betyder, at udlejer ikke blot kan opsige dit lejemål, når han eller hun har lyst til det. Det er dog en anden sag, hvis du tilsidesætter god skik og orden eller overtræder reglerne i husordenen – eksempelvis ved at holde husdyr i et lejemål, hvor det ikke er tilladt. 

Inden udlejeren opsiger dit lejemål, skal du have modtaget et skriftligt påbud om, at du har overtrådt reglerne. Det giver dig mulighed for at rette op på den adfærd, der er årsag til problemet. Hvis du efter flere påbud ikke har været villig til at korrigere din adfærd eller løse problemet, kan udlejeren opsige dit lejemål. Sender din udlejer dig en opsigelse, skal følgende krav være overholdt. Opsigelsen fra udlejeren skal være skriftlig. Den skal indeholde oplysninger om din mulighed for at gøre indsigelse, og den skal desuden informere om opsigelsesgrunde. Som lejer kan du gøre indsigelse mod opsigelsen af dit lejemål. Det skal ske, senest ske seks uger efter du har modtaget opsigelsen. Ofte kan det godt betale sig at gøre indsigelse mod en opsigelse af lejemålet – også selvom det er dig, der har brudt reglerne. Hvis du gør indsigelse, skal udlejer anlægge en boligretssag, hvis han eller hun ønsker at fastholde opsigelsen.

Husdyr uden tilladelse?

Overvejer du at anskaffe dig en hund eller en kat, selvom det ikke er tilladt at holde husdyr i din lejlighed? Så anbefales det at finde en anden lejlighed, hvor husdyr er velkomne. Du må kun bo sammen med din hund eller din kat, hvis det fremgår af din lejekontrakt, eller det står i husordenen, at husdyr er tilladte. 

 

Vælger du alligevel at holde husdyr, selvom det ikke er tilladt, kan du risikere, at din udlejer opsiger dit lejemål. Derfor bør du nok overveje at anskaffe dig en hamster eller en guldfisk i stedet, hvis du gerne vil have selskab i lejligheden.  

Husdyr i ejerbolig

Vælger du at købe en lejlighed frem for at leje, er det ikke ensbetydende med, at du selv må bestemme, om du vil holde husdyr. Det kan forekomme mærkeligt, da mange nok som udgangspunkt forventer selv at kunne bestemme inden for boligens fire vægge, når lejligheden er købt og betalt. Overordnet set bestemmer du også selv, men når du køber en ejerlejlighed, køber du dig samtidig ind i en ejerforening. Dermed forpligter du dig til at følge ejerforeningens vedtægter. Du bestemmer altså overordnet set, hvad der sker i din lejlighed, så længe det ikke påvirker naboerne. Og netop husdyr kan være til gene for naboerne. Derfor kan der stå i vedtægterne, at det ikke er tilladt at holde husdyr. 

Husdyr i en almen boligafdeling

I de fleste almene boligafdelinger er det en demokratisk beslutning, om det er tilladt at holde husdyr eller ej. Det vil altså sige, at beboerne på et beboermøde eller ved en skriftlig afstemning beslutter, om husdyr er tilladt. Hvis du flytter ind i en almen boligafdeling, hvor det er tilladt at have hund eller kat, vil du typisk skulle ansøge skriftligt om tilladelse til at anskaffe dig et husdyr. Desuden er det en god idé at tjekke, hvad der står i afdelingens husorden. Hvis der er vedtaget særlige regler for husdyrhold i afdelingen, vil de være angivet her. 

Som ejer af et husdyr har du ansvaret for, at dyret bliver passet ordentligt, og at det ikke generer dine naboer. Samtidig er du ansvarlig for eventuelle skader, dyret forvolder. Som hundeejer har du et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at du er ansvarlig for alt, hvad hunden laver. Af samme grund er det et lovmæssigt krav, at din hund er forsikret. Du er nemlig forpligtet til at erstatte den skade, som din hund måtte forvolde. Dette gælder både tingsskader og personskader. Derudover skal du være opmærksom på de regler, der gælder for hunde i det offentlige rum. Eksempelvis må hunde ikke opholde sig på offentlige legepladser, og din hund skal være i snor, når I går tur på gader og i parker og ved andre offentlige anlæg. 

Hvis dit husdyr – eksempelvis en hund – volder naboerne problemer ved at gø eller udvise aggressiv adfærd, opfordres beboerne til at tage kontakt til dig som ejer. Hvis du ikke er villig til at gøre noget ved problemet, vil boligadministrationen blive inddraget. Kan konflikten ikke løses lokalt, er det muligt at inddrage Beboerklagenævnet eller Boligretten. Beboerklagenævnet kan give dig en betinget opsigelse. Det betyder, at du må blive boende i boligen, hvis du skiller dig af med det dyr, der er årsag til konflikten. Boligorganisationen kan dog også vælge selv at opsige dit lejemål med tre måneders varsel, hvis du ikke giver afkald på husdyret. Du kan gøre indsigelse mod opsigelsen, og vælger du at gøre det, skal boligorganisationen lægge sag an ved Boligretten, hvis opsigelsen fastholdes.   

Alternative kæledyr

De fleste forbinder husdyr med hunde og katte. De seneste år er husdyr begrebet dog blevet udvidet på grund af en øget interesse for mere eksotiske kæledyr såsom slanger, varaner, kamæleoner og andre krybdyr. Hvis du ønsker at indlemme et eksotisk dyr i husholdningen, kan det være en god idé at undersøge, om det kræver en særlig tilladelse at holde eksotiske dyr som krybdyr, slanger og fritter i den boligforening, du bor i. 

Dyrene egner sig fint som kæledyr, men du skal dog være opmærksom på, at der stilles krav til indretningen af bure og lignende til flere af disse dyr. Som dyreejer har du et stort ansvar, når du holder dyr. Hvis der opstår problemer, bunder de typisk i uvidenhed vedrørende korrekt pasning og håndtering af det pågældende dyr. Ligegyldigt hvilket dyr du anskaffer dig, har det nogle artsspecifikke behov, der skal opfyldes. Bliver disse behov ikke opfyldt, kan det have betydning for dyrenes velfærd. Det kan også påvirke dit forhold til dyret og skabe gener i forhold til naboerne. Du kan læse mere om familie- og hobbydyr i denne rapport fra Det Dyreetiske Råd.  

Generelt anbefales det, at du skaffer dig viden om det dyr, du ønsker at holde som husdyr. På den måde sikrer du dig, at du dækker dyrets behov. For nogle kan det være svært at dække dyrets behov, hvis det tilbringer størstedelen af sin tid i et bur. Både burets størrelse og indretning kan være et problem. Kaniner, marsvin og fugle opholder sig ofte i for små bure, og de stimuleres ikke tilstrækkeligt. Hvis de fysiske rammer er mangelfulde, kan det resultere i forskellige fysiske skavanker hos dyrene. 

Flere dyrearter er ikke sociale, og de trives, hvis blot de fysiske rammer er i orden. Vælger du eksempelvis at anskaffe dig en slange, er det vigtigt, at du sørger for at skabe det rette mikroklima i terrariet. Samtidig anbefales det blandt andet at lave et underlag af naturmaterialer samt at udstyre det med varmekilder. Andre dyr har derimod behov for selskab og social kontakt. Det gælder blandt andet fugle, marsvin, hunde, kaniner og katte. Disse dyr kan derfor komme til at mangle social stimulation, hvis de holdes uden artsfæller. Derfor er det vigtigt, at du som ejer gør en aktiv indsats for at stimulere dyrene for at undgå adfærdsproblemer. 

Ligegyldigt hvilket dyr du vælger at anskaffe dig, bør du lave lidt research. Selv hvis du ønsker at anskaffe dig et mere traditionelt kæledyr som en hund eller en kat. Der er nemlig store forskelle på den enkelte hunderaces særlige behov. Vælger du eksempelvis at anskaffe dig en jagthund, skal du være opmærksom på, at den har et stort behov for aktivering. En langhåret hund kræver derimod pelspleje. Hvis du ikke sætter dig ind i racens særlige behov, risikerer du at få en hund, der kræver langt mere pasning og stimulation, end du er i stand til at give den. Du risikerer dermed at få en hund, der virker uopdragen, og som er til irritation for både dig og dine naboer. 

Overvejer du at anskaffe dig en kat, kan det virke oplagt at holde den som indekat, hvis du bor i en lejlighed. Det er dog ikke alle katte, der egner sig som indekatte. Derfor bør du vælge en katterace, der trives med at opholde sig permanent indendørs, hvis den ikke har adgang til udendørsarealer. Adfærdsproblemer hos katte, der holdes som indekatte, viser sig typisk ved urenlighed og aggression. 

Også fritter – eller ildere – er blevet meget populære kæledyr de seneste år. Fritter stiller store krav til stimulation. Stimuleres de ikke tilstrækkeligt fysisk og mentalt, kan de udvikle overvægt og adfærdsproblemer. 

Må du anskaffe dig en kælegris? 

Har du set en lille gris og tænkt, at den ville være et perfekt kæledyr? Så er du langtfra den eneste. De seneste år er antallet af personer, der holder grise som kæledyr, steget markant. Som udgangspunkt må du dog ikke have en gris som husdyr, hvis du bor i en lejlighed. Det skyldes, at landbrugsdyr er forbudte i byzoner – det gælder også kælegrise. Som bymenneske er du dog ikke helt afskåret fra at holde gris i dit hjem. Du kan søge om tilladelse hos kommunen, hvis du gerne vil have en kælegris. Hvis du bor i en ejer- eller en lejelejlighed, hvor det er tilladt at holde husdyr, er det dog langtfra sikkert, at en kælegris hører ind under denne kategori. Samtidig skal dine naboer også have mulighed for at udtale sig i sagen, før du får tilladelse fra kommunen. Før du søger om tilladelse, bør du altså kontakte ejendomsadministrationen i den bygning, du bor i, og undersøge, om du overhovedet må have en kælegris i din lejlighed.