Fællesantenne

Hvad må udlejer opkræve fra dig? 
Hvis du bor til leje i en ejendom, som er forsynet med fællesantenneanlæg til radio- og fjernsynsmodtagelse (eller programforsyning udefra), har din udlejer ret til at kræve, at få refunderet udgifter til forbedring, etablering, administration og drift. Efter aftale med ejendommens lejere, er de forskellige lejemål i ejendommen forpligtet til at bidrage til fællesantenneanlægget og andre elektroniske kommunikationstjenester, som du har adgang til. Disse udgifter vil blive ligeligt fordelt mellem de forskellige lejemål.

Hvis du i stedet bor i en ejendom, hvor i har individuelle programudbud/elektroniske kommunikationstjenester, skal du kun betale for de programmer og elektroniske kommunikationstjenester som du har adgang til. Udlejer kan ikke opkræve udgifter som en del af huslejen. 

Hvis du har aftalt med udlejeren at få etableret eller forbedret ejendommens programforsyning/elektroniske kommunikationstjenester, har udlejeren ret til at kræve en godtgørelse fra dig for rimelige udgifter. 

Hvis udlejeren tilsidesætter sine forpligtelser omkring administration af fællesantenneanlægget/elektroniske kommunikationstjenester, har du mulighed for at frigøre dig forpligtelsen til at modtage disse i fremadrettet. Udlejeren kan med 6 måneders varsel ophøre leveringen af fælles program signaler/elektroniske kommunikationstjenester. 

Hvad skal du ellers være opmærksom på? 
Udlejer kan ikke forlange at du betaler for at modtage en tv-pakke fra den fælles tv-forsyning. Dette betyder, at du selv kan vælge den tv-leverandør som du gerne vil have. 

Dog skal du være opmærksom på, at det er udlejeren/foreningen der vælger hvilken leverandør der leverer tv i fællesantenneanlægget. Så hvis du ønsker en anden tv-leverandør, vil du højest sandsynlig ikke kunne bruge foreningens kabler og skal derfor selv sørge for modtagerudstyr såsom parabol eller stueantenne osv. 

OBS!! Reglerne for “frit valg af tv-leverandør” gælder ikke for bredbånd. Men det må ikke være et krav for at modtage bredbånd, at du også modtager en tv-pakke!