Danmarks bedste kommune - 2021

Findboliger har lavet en sammenligning af de danske kommuner. Er din kommune blandt de bedste?

95 danske kommuner rangeret

9 forskellige faktorer

28 forskellige parametre

Hvis du taler med folk om, hvad de leder efter i en kommune, er der formentlig en masse forskellige faktorer, der spiller ind for den enkelte. 

Hos Findboliger er vi i daglig kontakt med mennesker, der flytter til steder, som ofte er nye for dem. Det kan være en yderst stressende proces at flytte, især hvis det er til et område, man ikke kender til. Vi har undersøgt forskellige faktorer, som vi mener er vigtige for at finde ud af, hvordan de danske kommuner sammenligner sig med hinanden. Vores undersøgelse fremhæver de kommuner, der baner vejen for, hvad en god kommune skal leve op til i Danmark – og de, der stadig har plads til forbedringer. 

Måling af kvalitet på kommune-niveau har krævet forskellige tilgange. Vores kvalitetsindeks for kommuner rangerede 95 danske kommuner på baggrund af 9 forskellige faktorer, som du kan se herunder.

For samtlige kommuner er scoren baseret på indekstal, hvor flere af kategorierne er vurderet og udregnet på baggrund af adskillige parametre og datasæt. Kommunerne er rangeret ud fra en score fra 1-10, hvor 1 er dårligt og 10 er bedst. Den indsamlede data, der er blevet brugt til at udregne og kategorisere de forskellige kategorier, som kommunerne bedømmes på, er taget fra Statistikbanken. For hver kategori er der taget højde for, om der skulle indekseres pr. indbygger, familie, bilejer osv. alt efter, hvilken specifik gruppe der gav mening for den individuelle kategori.

Der er anvendt de seneste tilgængelige datasæt for hver parameter. 

Ligestillning

Miljø

Trafikuheld

Kriminalitet

Uddannelse

Beskæftigelse

Indkomst

Helbred

Boligpriser

Ligestilling

- Beskæftigelse
- Færdiggjort uddannelse
- Valgte kandidater i kommunen
- Lønniveau

Miljø

- Spildevand
- Energiforbrug
- Antal biler pr. person

Trafikuheld

- Antal trafikuheld

Kriminalitet

- Antal anmeldelser
- Sigtede
- Dømte
- Stofmisbrug

Uddannelse

- Færdiggjort bachelor
- Færdiggjort lang videregående
- Færdiggjort PhD
- Uddannelsesaktivitet

Beskæftigelse

- Beskæftigelse
- Ledighed

Indkomst

- Indkomst
- Formue

Sundhed

- Skadestuebesøg
- Skadestuepatienter
- Indlagte patienter
- Indlæggelser og ambulant behandling

Bolig

- Parcel/-rækkehuse pris pr/m2
- Ejerlejlighed pris pr/m2
- Lejebolig pris pr/m2
- Fritidshus pris pr/m2

wdt_ID Rangering
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
wdt_ID By Samlet score Icon 1 Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 Icon 7 Icon 8 Icon 9
1 Albertslund 5.28 5,0 9,0 5 1,0 9,0 5,0 3,0 4,5 6,0
2 Allerød 7.20 2,0 9,3 8 9,0 7,0 8,0 8,0 7,5 6,0
3 Assens 6.17 7,0 7,0 6 7,0 5,0 5,0 3,0 7,5 8,0
4 Ballerup 5.87 7,0 8,3 4 6,0 7,0 6,0 5,0 4,5 5,0
5 Billund 5.93 3,0 5,3 7 6,0 5,0 8,0 4,0 7,0 8,0
6 Bornholm 5.33 9,0 9,0 6 8,0 3,0 3,0 1,0 2,0 7,0
7 Brøndby 4.20 1,0 8,3 3 5,0 6,0 3,0 3,0 2,5 6,0
8 Brønderslev 5.81 2,0 7,3 2 9,0 6,0 6,0 3,0 7,0 10,0
9 Dragør 7.13 7,0 9,7 9 9,0 6,0 7,0 7,0 5,5 4,0
10 Egedal 8.00 8,0 9,0 10 9,0 7,0 9,0 7,0 7,0 6,0