MANGLER VÆRKTØJ - Få hjælp til at udarbejde en lejekontrakt


Skal du udleje en lejlighed, og har du derfor brug for hjælp til udarbejdelse af en lejekontrakt? Det kan du få hjælp til her, hvor vi tilbyder de rette værktøjer til at generere en god kontrakt. Endvidere tilbyder vi gode råd og relevant information, du bør bør være bevidst om, når det kommer til udarbejdelsen af en kontrakt. På den måde kan du vide dig sikker på, at du overholder samtlige regler inden for dette
område. Det skal ikke være nogen hemmelighed at der er mange ting man skal have styr på, når det kommer til at udleje en lejlighed. At udarbejde en lejekontrakt er blot én ud af mange ting, man skal have klar til den kommende lejer, men hvad skal der egentlig stå i sådan en kontakt? Det er langt fra alle, der ved det. Heldigvis kan du finde masser af information om lejekonktrakter her på siden og
desuden finde værktøjer til at generere en kontrakt.

Undgå problemer med huslejenævnet
Det er afgørende, at du som udlejer sætter dig grundigt ind i samtlige regler, der gør sig gældende i forbindelse med at udleje en lejlighed. Det gælder eksempelvis lejeloven. Denne kan dog være en smule svært at forstå, da den indeholder mange kringlede regler. Omvendt kan du få problemer med huslejenævnet, hvis du ikke sætter dig godt og grundigt ind i disse regler på forhånd.
Ofte er det manglende kendskab til loven, det der gør at huslejenævnet giver fat i dig. Vi hjælper dig gerne her på siden med at udarbejde en lejekontrakt, der lever op til samtlige regler på området, så du undgår problemer med huslejenævnet. Det er i dag de færreste, der kender til alle disse regler, og som forstår lejeloven fuldstændigt. Derfor kan man få behov for hjælp til udarbejdelsen af en kontrakt, så man ved at man følger reglerne korrekt og ikke kommer i problemer.

Opnå størst mulig tillid med lejer med en ordentlig lejekontrakt
Der er desværre også mange lejere, der bliver snydt af falske udlejere. Dette er noget, der skaber stor mistro mellem lejere og udlejere, hvilket også er skadeligt for markedet. Det er ærgerligt, at falske udlejere er med til at skabe denne mistillid, når størstedelen af danske udlejere naturligvis kun har gode intentioner. Derfor kan du som udlejer være med til at genoprette denne tillid ved at udarbejde en ordentlig lejekontrakt, der stemmer overens med samtlige regler på området. Når du er i stand til at vise lejer en kontrakt, der lever op til alle regler i lejeloven, vil lejer ikke have nogen grund til at tvivle på dig, og det skaber et bedre forhold mellem jer. Det er derfor vigtigt, at du formår at udarbejde denne kontrakt, som du kan fremvise til lejer med god samvittighed, så der ikke bliver nogen problemer mellem jer, og udlejningen af lejligheden kan ske på baggrund af de mest hensigtsmæssige vilkår.

Hvad indeholder en sådan kontrakt?
En lejekontrakt er en skiftlig aftale, der indgås mellem lejer og udlejer. Den beskriver lejemålet og begge parters rettigheder og forpligtelser i den forbindelse. Kontrakten indeholder blandt andet information om, hvornår lejeforholdet begynder, de pengebeløb, der skal indbetales, ting der er brugsret til, lejemålets størrelse, aftaler omkring el, varme og vand, inventar, og hvem der står for hvad i forbindelse med vedligeholdelse. Som udlejer kan du vælge at udarbejde en supplerende aftale, der står alene, og som derfor ikke har noget at gøre med den egentlige lejekontrakt. En supplerende aftale kan for eksempel omhandle leje af parkeringsplads. Når der udarbejdes en separat aftale, betyder det, at aftalen ikke omfattes af lejeloven, og aftalen kan af denne årsag opsiges af lejer uden grund og med kort varsel.

Lejelovens regler gør sig gældende uden en lejekontrakt
Hvis du ikke udarbejder en lejekontrakt mellem dig og lejer, er det lejelovens regler, der gør sig gældende. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt, da det blandt andet betyder, at lejeperioden ikke har en slutdato. Når du skal udforme en kontrakt, er der en lang række ting, du bør være særligt opmærksom på. Du skal blandt andet huske i udformningen af kontrakten, at det er meget vigtigt, at
du anvender den korrekte typeformular. Det forholder sig nemlig sådan, at der findes en autoriseret typeformular til konktrakter, og det kan have afgørende betydning for selve lejeforholdet, hvis du ikke bruger denne. Sørg derfor for at undersøge, hvilken typeformular der er den korrekte, så du undgår nogle unødvendige problemer.

Det er dit ansvar som udlejer at udarbejde en kontrakt
Det er dit ansvar som udlejer af den pågældende lejlighed, at du formår at udarbejde en lejekontrakt, der overholder samtlige regler, og at kontrakten endvidere er udfyldt korrrekt. Der er ingen tvivl om, at en kontrakt er et yderst vigtigt dokument. Denne sikrer både dine og lejers rettigheder, og herudover beskriver kontrakten jeres forpligtelser. Det er dog meget indviklet at skulle sætte sig ind i lejeloven, og det betyder, at selv de mest erfarne udlejere kan komme til at begå fejl. Vi tilbyder derfor dig som udlejer et simpelt værktøj til at generere en lejekontrakt, så den stemmer overens med den seneste udvikling og samtlige regler på området. Ved at benytte dig af vores værktøj i udarbejdelsen af en kontrakt, gør vi processen meget mere effektiv og lettere for dig.
Boligudlejning kan være svært at gennemskue, men med vores hjælp undgår du at begå nogle dumme og unødvendige fejl.

Det skal du være særligt opmærksom på
Når du som udlejer skal udarbejde en lejekontrakt, er der en række ting du bør være særligt opmærksom på, og disse vil vi nu gennemgå. Det er først og fremmest vigtigt, at du er opmærksom på § 11 i kontrakten, som indeholder de særlige vilkår. Det er den sidste del i kontrakten, men ikke desto mindre er det den vigtigste del. Det skyldes, at det er i § 11, at du som udlejer har mulighed for at aftale nogle særlige afvigelser i forhold til de almindelige bestemmelser, der står skrevet i lejeloven. Disse særlige afvigelser kan eksempelvis omhandle detaljer om vedligeholdelse, regler omkring rygning, huslejestigning og så videre. Det er i den forbindelse vigtigt, at du sørger for at formulere dig juridisk korrekt. Endelig må man i § 11 ikke gentage nogle forhold, som er blevet beskrevet andetsteds i kontrakten.

Hvordan skal forbruget betales?
I udarbejdelsen af en lejekontrakt skal man ydermere være særligt opmærksom på, hvorvidt man ønsker, at forbruget skal betales ud over den pågældende husleje for lejemålet. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at man er i stand til at kunne dokumentere forbruget. I den forbindelse skal man opsætte målere, og der skal desuden laves årlige forbrugsregnskaber. Er der tale om udlejning af
værelser, gør det sig stort set altid gældende, at man inkluderer forbrug. Det skyldes, at andet nærmest ikke vil være praktisk muligt. Endvidere kan man beslutte sig for at lade lejeren selv aftale forsyning med et forsyningsselskab. Hvis du som udlejer vælger denne løsning, bør du forinden overveje og undersøge, hvad det helt konkret har af betydning for dig i forhold til eksempelvis hæftelse for betalinger.

Derfor bør du holde indflytningssyn
Som udlejer skal du desuden overveje om du ønsker at afholde indflytningssyn, og i den forbindelse skal du selvfølgelig indkalde til dette på rettidig og korrekt vis. Det er ikke et krav, at du skal afholde indflytningssyn, såfremt du kun udlejer én bolig. Der skal dog afholdes indflytningssyn, hvis du udlejer flere lejemål, og det skal selvfølgelig varsles i god tid. Det kan uden tvivl anbefales, at du afholder et indflytningssyn med lejer. Det skyldes, at I her sammen får mulighed for at opnå fælles enighed om, hvordan lejemålets stand er ved indflytning, og det er bestemt til jeres begges fordel og gavn den dag, lejer flytter ud af lejemålet igen. Du bør derfor overveje som udlejer, at indkalde lejer til et indflytningssyn, hviklet som sagt skal gøres på korrekt vis, så der ikke opstår nogle misforståelser.

Vær opmærksom på dette, når du finder en lejekontrakt på internettet
Efter at have læst alt dette, er det formegentlig tydeligt, at det bestemt ikke nemt at udarbejde en lejekontrakt, og at der er mange aspekter, man skal have styr på i den forbindelse. Derfor kan man som udlejer hurtigt komme til at vælge den lette løsning ved at finde en kontrakt på internettet, der allerede er udformet. Disse findes der mange af, og de er desuden frit tilgængelige. Det er vigtigt, at du ikke bare vælger den første du finder, da det ikke er sikkert, at denne er hverken gyldig eller lovlig. Ydermere viser det sig, at flere af disse kontrakter ikke indeholder § 11, der som tidligere nævnt giver dig som udlejer mulighed for at aftale særlige vilkår med lejer. Er du i tvivl om, hvorvidt den enkelte lejekontrakt indeholder alle relevante paragraffer og stemmer overens med øvrige regler, hjælper vi dig her på siden med at udarbejde en kontrakt. Vi tilbyder et nemt og simpelt værktøj til genereringen af en kontrakt, så du kan vide dig sikker på, at alt foregår præcis efter bogen.

En ugyldig kontrakt kan skabe problemer
Det er vigtigt med en fyldestgørende kontrakt som er lovlig, og det gør sig både gældende for lejer og udlejer. En ugyldig kontrakt kan nemlig hurtigt skabe masser af uro og problemer, og det er især for dig som udlejer, at det kan gå hen og blive problematisk. Som tidligere nævnt er det særligt i forbindelse med tidsbegrænsningen af lejemål, at der er en risiko. Er der ikke udarbejdet en egentlig lejekontrakt mellem begge parter, kan du nemlig risikere, at du ikke vil kunne slippe af med den pågældende lejer igen – og det er naturligvis ikke særligt hensigtsmæssigt. Vil du gerne undgå dette med en juridisk gyldig kontrakt, vil vi hellere end gerne hjælpe dig med at udarbejde denne. På den måde kan du vide dig sikker på, at du ikke får problemer med en lejer, du ikke vil kunne smide ud.

Kontrakten bestemmer i udgangspunktet udfaldet af en eventuel konflikt
En ordentlig udarbejdelse af en lejekontrakt er endvidere vigtig, da det i udgangspunktet er kontrakten, der bestemmer udfaldet af en eventuel konflikt mellem dig selv og lejer. Det forholder sig desværre sådan, at der somme tider opstår konflikter mellem lejer og udlejer. Det kan eksempelvis dreje sig om huslejestigning eller vedligeholdelse. Opstår en sådan konflikt, og kan I ikke nå til enighed, har lejer mulighed for at indbringe spørgsmålene for enten boligretten eller huslejenævnet. Drejer konflikten sig om tvivlstilfælde, vil fortolkningen stort set altid falde ud til lejers fordel. Det skyldes, at det oftest er dig som udlejer, der har udarbejdet kontrakten, og du må derfor nødvendigvis bære risikoen. Det er altså vigtigt, at samtlige vilkår i kontrakten er blevet udarbejdet i overensstemmelse med lejeloven, og at disse vilkår ikke kan fortolkes på flere måder – for ellers er det altså dig som udlejer, der højst sandsynligt kommer i vanskeligheder.

Hvad skal en lejekontrakt indeholde?
I det følgende vil vi nu gennemgå de vigtigste paragraffer i en lejekontrakt, og hvad disse skal indeholde. Den første er § 1, der omhandler, hvilken type lejemål der er tale om, og du skal endvidere angive dit navn som udlejer, såfremt der er tale om privat udlejning. Er det derimod professionel udlejning, skal du angive firmanavn og CVR-nummer. Det er ydermere vigtigt, at lejers oplysninger angives her, og herudover skal der også stå skrevet informationer om selve lejemålet. Det er eksempelvis lejemålets størrelse, antal værelser, og hvad lejer har adgang til samt brugsret til. § 2 omhandler, hvornår lejeaftalen begynder, og hvilke rettigheder lejer har i forhold til opsigelsesvarsel.

Betalingen af husleje skal stå angivet
Det næste punkt, nemlig § 3, drejer sig om betalingen af huslejen. Her skal først angives den årlige husleje, og det er vigtigt, at denne angives uden forbrug. Som udlejer kan du frit selv vælge, om du ønsker, at lejer skal betale lejen kvartalsvis eller hver måned. § 3 skal desuden indeholde øvrige betalinger, så som varmebidrag, elbidrag, vandbidrag, antennebidrag, kølingsbidrag og bidrag til beboerrepræsentationen.
I den forbindelse bør du være opmærksom på, at det ikke er tilladt for dig som udlejer, at kræve betaling af lejer for PBS-gebyr, renovation og trappevask. Er du i tvivl om, hvilke udgifter du må opkræve betaling for, kan du med fordel læse op på lejelovens regler i forbindelse med retspraksis.

Information om depositum samt forudbetalt husleje
I en lejekontrakt skal der desuden stå angivet information om depositum samt forudbetalt husleje, hvilket står skrevet i kontraktens § 4. I den forbindelse er det afgørende, at du sørger for at tænke langsigtet i forhold til, hvornår lejeforholdet afsluttes. Det er nemlig her, at depositummets beløb får betydning. Du kan som udlejer maksimalt opkræve tre måneders husleje som depositum, og det er altså eksklusive forbrug.
Når der er tale om forudbetalt husleje, gør de samme regler sig gældende. Grunden til, at man opkræver forudbetalt husleje er, at denne leje anvendes til at kunne dække lejen i den sidste del af lejeperioden. I § 4 er det vigtigt, at der tilmed står angivet, hvornår lejer skal betale første husleje, og hvornår betalingen af både forudbetalt husleje og depositum skal falde.

Du skal huske at tage stilling til varme, køling, vand og el
En kontrakt skal naturligvis også indeholde relevant information om varme, køling, vand og el. Du må som udlejer ikke opkræve vand a conto, såfremt du ikke har opsat forbrugsmålere til lejemålet. Du skal desuden huske at angive vandregnskabsårets begyndelse, hvis du ønsker at levere vand ud fra individuelle forbrugsmålere. I forbindelse med varme skal du huske at angive, om det er dig som
udlejer eller lejer selv, der sørger for at lejemålet opvarmes. Du kan også selv vælge, om du vil levere el til lejemålet, men her gælder det som regel, at det er noget, lejeren selv aftaler med et elselskab. I denne del af kontrakten skal det endelig fremgå, hvorvidt der leveres køling eller ej.

En kontrakt skal omhandle information om fællesantenner
§ 6 i kontrakten omhandler fællesantenner samt adgang til elektroniske kommunikationstjenester. Du skal her som udlejer angive, hvorvidt du står for leveringen af fælles signalforsyning. Herudover skal du angive i denne del af kontrakten, om du sørger for at levere internet. I § 7 skal du huske at angive, om der bliver afholdt indflytningssyn, hvilket vi som tidligere nævnt anbefaler. Det skyldes, at både du som udlejer og lejer er langt bedre stillet ved selve fraflytningen, såfremt I ved dette syn har dokumenteret skriftligt lejemålets stand.

Vi tilbyder et simpelt værktøj til at generere en lejekontrakt
I kontraktens § 8 skal du som udlejer angive relevant information om vedligeholdelsespligten, herunder indvendig vedligeholdelse samt udvendig vedligeholdelse. Det er desuden i dette afsnit, at du skal angive gældende vilkår i forbindelse med fraflytning. § 9 indeholder information om lejemålets inventar, og endelig omhandler § 10 beboerrepræsentation, husdyrhold, husorden og
øvrige oplysninger om lejemålet.
Du er nu blevet introduceret til relevant information vedrørende en lejekontrakt, hvis du skal udleje en lejlighed. Herudover har du fået en række gode råd, så du ved, hvad du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med dette. Vi tilbyder som sagt et simpelt værktøj til at generere en lejekontrakt, så du kan få en hurtigere og mere effektiv udlejningsproces.

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)
Cookies hjælper os til at give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores ydelse, accepterer du vores cookies. Lær mere