Lær dit forbrugsregnskab at kende

Lær dit forbrugsregnskab at kende i opslaget her.

Hvis du betaler dit forbrug a conto betyder det, at du afregner dit forbrug igennem udlejer. Du betaler dit forbrug forud, og derfor skal du modtage et forbrugsregnskab. Dette er for at kunne se dit faktiske forbrug. Hvis du betaler både vand, varme og el a conto, betyder det, at du skal modtage et regnskab for hver udgift - du må altså ikke modtage ét stort regnskab for alle tre udgifter. Det er vigtigt, at du modtager et regnskab, så du netop får indsigt i, hvad du betaler for.

Hvad er et forbrugsregnskab? 

Det er vigtigt at kende til forbrugsregnskabet og dets regler, hvis du betaler dit forbrug a conto. A conto betyder, at du betaler dine regninger for eventuelt varme, el og vand forud ud fra et forbrugsregnskab. Varme bliver målt på varmemålere, kubikmålere og fordampningsmålere på radiatorer, og ud fra kvadratmeter, hvis der ikke er målere. Vand kræver en individuel forbrugsmåler i lejeboligen. El betales ofte selv mellem lejer og el-værk, og har derfor ikke noget med udlejer at gøre.

Ofte betaler du et fastsat beløb enten en måned, kvartal eller et år forud for så at få en efterbetaling eller tilbagebetaling, hvis du enten skylder penge eller skal have penge tilbage igen. Dette er, fordi du ender med at betale for dit faktiske forbrug i stedet for blot at betale en udgift. Grunden til, at du betaler nogle af dine regning a conto er altså, at udlejer skal afregne forbruget med selve forsyningsselskabet. Selve a conto beløbet bliver udregnet ud fra, hvad udlejer formoder, du kommer til at forbruge. Dette er ofte sat ud fra den tidligere lejers forbrug. Det er ofte på årlig basis, at der bliver gjort op, hvad dit faktiske forbrug har været, og hvor du altså kan forvente at få penge tilbage eller en ekstra regning. Normalt er et regnskabsår på forbrugsregnskab fra den 1. Juni til den 31. Maj. 

Forbrugsregnskabet er altså det faktiske regnskab. Du har krav på at modtage regnskabet senest fire måneder efter regnskabsåret stopper - ellers kan udlejer ikke kræve en efterbetaling alligevel. Når du skal modtage regnskabet sker det på skrift, og der skal være mulighed for klager eller indsigelser mod regnskabet. Hvis der ikke kommer nogen fysisk og aflæser målere, betyder det ikke, at det ikke bliver afmålt korrekt. De fleste målere er i dag radiobaserede som betyder, de kan aflæses uden adgang til boligen.

Efterbetaling og tilbagebetaling

Hvis dit faktiske forbrug er højere end, hvad du har betalt for, betyder det, at at du skal betale en regning på det resterende beløb. Du modtager derfor en regning der skal betales. Det kan også ske, at betalingen sker gennem husleje, hvor huslejen altså bliver det højere i den måned, regningen modtages. Udlejer kan først kræve, at du betaler efterregningen minimum en måned efter, du har modtaget regningen. Du kan kræve regningen delt op i tre betalinger over tre måneder, hvis regningen er så stor, at den er større end beløbet på tre måneders husleje. 

Tilbagebetaling betyder, at dit faktiske forbrug har været mindre, end hvad der er blevet opkrævet af dig som en forudbetaling. Her er det også ofte kutyme, at du betaler en mindre husleje, fordi du har betalt for meget a conto. 

Hvad hvis du har klager? 

Du kan klage, hvis du ikke mener, at regnskabet er retfærdigt, eller hvis du vil have en større forklaring. Dette skal ske senest seks uger efter, at du modtager forbrugsregnskabet. Din indsigelse skal forklare præcise punkter, du er uenig i, samt forklare hvorfor. Du skal klage senest seks uger efter modtagelse af regning. Det er derfor en god idé at gemme regningen og dato for modtagelsen. Du klager skriftligt, og derfor er det vigtigt at kunne dokumentere dato for indsendelse, eller dato for modtagelse samt underskrift fra udlejer, hvis du afleverer indsigelsen personligt. Hvis din indsigelse eller klage er begrundet, er det udlejers pligt at gå til husleje- eller beboerklagenævnet, senest seks uger efter lejers indsigelsesfrist. Dette er for at få krav om tilbagebetaling. Her er det huslejenævnet som laver afgørelsen - om klagen er berettiget eller ej.  

Det er altid klogt at tjekke oplysningerne, der kommer i regnskabet. Dette omhandler regnskabsåret, der skal være maks 12 måneder samt forbrugsperioden. Der skal også stå, hvad du har betalt a conto, og hvad gebyret på aflæsningen er.


 

Søger du bolig? Søg blandt 5000+ ledige lejeboliger i hele Danmark
Søg lejebolig her
42 90 32 51 (Alle hverdage 9.30 - 12.00)
info@findboliger.dk (Alle hverdage 10.00 - 16.00)
Cookies hjælper os til at give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores ydelse, accepterer du vores cookies.