Hvorfor vælge bofælleskab?

Bofællesskab – det skal du være opmærksom på

I et bofællesskab deler du din tilværelse med andre mennesker, der deler de samme værdier som dig. Disse værdier kan være mere eller mindre definerede. I nogle tilfælde er de skrevet ned, hvorimod de i andre tilfælde blot er alment kendte. Uanset hvad, så gælder det, at du flytter ind i et bofællesskab for at dele din hverdag med ligesindede. 

Nedenfor kan du læse mere om bofællesskaber, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil flytte ind i et sådant. 

Et bofællesskab eller et kollektiv? 

Ordet ”bofællesskab” kan dække over to forskellige boformer. Enten hvor en gruppe mennesker bor sammen i et fællesskab af separate boliger, eller hvor man bor sammen i et større hus eller en lejlighed. Der er væsentlig forskel på de to. 

Vi vil her først og fremmest kigge på den boform, hvor man bor sammen i separate huse. Dette vil omtales som et bofællesskab. Derefter vil vi komme omkring den boform, hvor man bor flere sammen i den samme bolig – også kaldet et kollektiv. 

Hvad er et bofællesskab af separate boliger? 

I et bofællesskab bor du i dit eget hus eller din egen lejlighed – akkurat ligesom hvis du lejede en helt ”almindelig” bolig. Det karakteristiske ved denne boform er blot, at din bolig ligger sammen med en masse andre, og at du indgår i et fællesskab med beboerne i disse. 

Et bofællesskab er altså eksempelvis en klynge af huse. De ejes eksempelvis af en boligforening eller en andelsforening, som du lejer dig ind hos. Det særlige ved et bofællesskab er, at du som lejer forpligter dig til at indgå i en form for fællesskab med de andre, der bor i den samme klynge af huse. 

Som nævnt har du fortsat din egen bolig, og dit privatliv bliver naturligvis respekteret. Du flytter imidlertid ind i et bofællesskab, fordi du netop gerne vil dele din hverdag med andre og ønsker at bidrage til det fællesskab, du nu er en del af. Derfor er der naturligvis også en forventning om, at du følger de regler og normer, der er i bofællesskabet, og at du bidrager positivt til, at alle trives. 

At bo i et bofællesskab kan altså lidt sammenlignes med at bo i en gammeldags landsby, hvor man hjælper hinanden på kryds og tværs, og hvor alle kender alle. I dag er det altså en slags minisamfund i samfundet. 

Hvordan bliver jeg optaget i et bofællesskab? 

Som nævnt er der rigtig mange forskellige måder at opbygge et bofællesskab på. Det gælder dog stort set altid, at du skal ansøge om at blive optaget i et sådant. Du kan altså ikke flytte ind i et bofællesskab fra den ene dag til den anden, men vil derimod typisk skulle gennem en længere ansøgningsproces. 

For det første gælder det, at du naturligvis gerne skal kunne identificere dig med de værdier, bofællesskabet bygger på. Er det eksempelvis et bofællesskab med fokus på bæredygtighed, du har udset dig, skal det ligeledes være et mål for dig at være så bæredygtig som muligt.

Du kan desuden blive valgt ind i et bofællesskab på baggrund af din profil som lejer. Bliver der en plads i et bofællesskab, som mener, de mangler en børnefamilie i fællesskabet, vil du altså næppe blive tilbudt en plads, hvis du bor alene. 

Ved at udvælge lejere på baggrund af profiler, interesser og værdier sikrer man, at bofællesskabet altid er i harmoni. Det er med til at gøre, at værdierne i bofællesskabet bliver ved med at være i fokus. Derudover sikrer det, at der eksempelvis er en lige fordeling i forhold til beboerne rent aldersmæssigt. Modsat kan man også i for eksempel et seniorbofællesskab have et ønske om, at der netop ikke er en jævn fordeling rent aldersmæssigt. 

Det er svært at komme med et endegyldigt svar på, hvordan du bliver optaget i et bofællesskab. Det afhænger ganske enkelt af det enkelte fællesskab, da optagelsesprocessen og kravene kan være vidt forskellige fra bofællesskab til bofællesskab. Har du et ønske om at dele din hverdag med andre på denne måde, skal du altså forsøge at finde frem til et bofællesskab, du kan se dig selv bo i. Derefter må du sætte dig ind i bofællesskabets specifikke regler og krav, hvis du vil ansøge om optagelse. 

Hvad er fordelene ved at bo i et bofællesskab?

Der kan være en række økonomiske fordele ved at bo i et bofællesskab – dem kigger vi nærmere på lidt senere. Først og fremmest vil vi kigge på de lidt blødere værdier og fordele ved bofællesskaber. 

Det væsentlige er naturligvis, at et bofællesskab først og fremmest er netop et fællesskab. Der bliver arrangeret arrangementer for alle beboerne, og derudover deler man en række fælles opgaver. Som beboer har man et ønske om at bidrage til fællesskabet, og der er en forventning om, at man gør netop dette.

En af fordelene ved at bo i et bofællesskab er netop, at man er fælles om en række arbejdsopgaver. Det vil sige, at I for eksempel er fælles om at passe haven og fællesarealerne. Det sparer dig for noget tid, end hvis du havde din egen private have, du skulle passe. I mange bofællesskaber arrangeres der desuden fællesspisning mindst en gang om ugen, og det letter en del af presset derhjemme.

Sidst, men bestemt ikke mindst, har et bofællesskab den fordel, at du har nogen at dele tilværelsen med. Selvom du måske har både samlever og børn, kan du fortsat godt have et ønske om at være en del af noget ”større”, og her kommer bofællesskabet ind i billedet. I et sådant kan børn nemt få venner, I voksne kan hjælpe hinanden på kryds og tværs, og I kan alle sammen bidrage til, at I lever efter det værdisæt, der er vigtigt for jer alle sammen. 

Er der en økonomisk fordel i at bo i bofællesskab? 

Som vi lige kort var inde på, kan der godt være en økonomisk fordel i at bo i et bofællesskab. Det gælder i særdeleshed, hvis du bor alene, da du kan få glæde af blandt andet fællesspisningen. 

Det gælder desuden, at man i et bofællesskab som regel deler ting som græsslåmaskine, havemøbler, tørresnore og alle de andre ting, der har med haven at gøre. Der kan altså være nogle penge at spare, i og med du ikke selv skal ud at købe disse ting. I nogle bofællesskaber har man sågar en fælles bil. Gør dette sig gældende, slipper I for hver især at betale for at have bil, og det er naturligvis også en økonomisk fordel.  

Der kan altså sagtens være penge at spare ved at bo i et bofællesskab. Særligt hvis du søger ind i et bofællesskab, hvor der er fokus på at bringe ens leveomkostninger ned, kan der være noget at hente. Leveomkostningerne kan eksempelvis bringes ned, hvis man investerer og dermed tjener penge til fællesskabet. Som udgangspunkt skal du dog ikke flytte ind i et bofællesskab af økonomiske årsager, men derimod fordi du gerne vil bo sammen med andre. 

Hvad er et kollektiv? 

I et kollektiv bor man flere personer eller flere familier sammen i den samme bolig. Man har altså ikke – som i et bofællesskab – hver sin bolig. Ordet ”bofællesskab” kan godt dække over det, vi her omtaler som et kollektiv. Omvendt kan ordet ”kollektiv” ikke bruges den anden vej rundt til at beskrive et fællesskab af separate boliger. 

Selvom der er forskel på et bofællesskab af separate boliger og et kollektiv, så har de to boformer alligevel en hel del tilfælles. I begge tilfælde gælder det nemlig, at det centrale er fællesskabet. Lige så vel som man flytter ind i et bofællesskab for at være sammen med andre mennesker, flytter man også ind i et kollektiv, fordi man gerne vil dele sin hverdag med andre. 

I et kollektiv bor I væsentligt tættere, end I gør i et af de bofællesskaber, vi ellers har omtalt. I deles om fællesarealer såsom køkken, badeværelse og stue, men har jeres eget værelse. 

I et kollektiv kan der – ligesom i den anden type bofællesskab – være fællesarrangementer såsom fællesspisning, havedage og fester, og I kan ligeledes deles om arbejdsopgaverne. På denne måde minder et kollektiv og et bofællesskab af separate boliger altså i høj grad om hinanden. 

Er der økonomiske fordele ved at bo i et kollektiv? 

Særligt hvis du er ung og skal flytte hjemmefra for første gang, kan der være en række økonomiske fordele ved at flytte i et kollektiv. Starter du eksempelvis et kollektiv sammen med en mindre gruppe af dine venner, kan I spare nogle penge ved flytningen. 

Der er en række forskellige ting, man har brug for i alle boliger. Det gælder eksempelvis køkkenredskaber, håndklæder, støvsuger og deslige. Flytter du i et kollektiv sammen med andre, behøver I ikke hver især at bruge penge på disse ting, men kan derimod dele udgifterne. 

Desuden gælder det som regel, at du vil kunne spare penge på huslejen ved at bo i et kollektiv. Bor du alene, betaler du så at sige selv for, at du har eksempelvis køkken og bad. Er I flere til at dele denne udgift, bliver jeres husleje mindre. Er I eksempelvis fem, der bor sammen, vil jeres fælles husleje næppe være lige så høj, som huslejen for fem enkelte boliger ville være. Der kan altså sagtens være en økonomisk fordel ved at bo i kollektiv. 

Hvordan fungerer det med forsikring i bofællesskabet?  

Udover at der kan være noget at spare på husleje og på de almindelige brugsting ved at flytte i kollektiv, kan man indimellem også spare noget på forsikringer. Det gælder nemlig, at en indboforsikring ofte dækker hele husstanden – også hvis I bor mange sammen. 

Du skal i denne forbindelse være opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber har lavet særlige regler, således at I i et kollektiv netop ikke kan være dækket af den samme forsikring. Inden du sætter næsen op efter at spare på dette punkt, skal du altså tjekke op på reglerne hos det specifikke forsikringsselskab, du har kig på. 

Er der tale om et bofællesskab i den forstand, hvor I bor i separate boliger, skal hver husstand have sin egen forsikring. Som tidligere nævnt er hver bolig i et bofællesskab en separat lejebolig, og derfor kan man heller ikke dele forsikring i bofællesskaber. 

Det gælder dog alligevel, at der i visse tilfælde godt kan være penge at spare på dette punkt. Det kan være tilfældet, hvis bofællesskabet eksempelvis har indgået en fælles aftale med et forsikringsselskab. I ”bytte” for at samtlige husstande er tilmeldt det samme forsikringsselskab, kan I sandsynligvis få en god pris på jeres indboforsikringer. Det er altså værd at undersøge, hvis I  kan blive enige om et forsikringsselskab. 

Hvordan er husordensreglerne i bofællesskaber og kollektiver? 

Både bofællesskaber og kollektiver bygger på samhørighed, gensidig respekt og et ønske om fællesskab. Det er imidlertid sjældent nok, at man gerne vil have et fællesskab, og at man har de samme værdier, hvis det skal fungere at bo i et bofællesskab af den ene eller anden art. 

Vælger du at bo i et bofællesskab eller et kollektiv, skal du derfor også være meget opmærksom på, hvad der står i din lejekontrakt, når du flytter ind. Ligeledes skal du sørge for, at der bliver udfærdiget en ordentlig lejekontrakt (og eventuelt en indbyrdes kontrakt), hvis du er med til at stifte et nyt bofællesskab.

Kontrakten skal blandt andet komme omkring husordenen i bofællesskabet, regler for brug af fællesarealer, og hvem der hæfter for hvad, hvis noget går i stykker eller skal sættes i stand. Kort sagt skal kontrakten forsøge at forudsige alle de store og små problematikker, der kan opstå, når man bor flere mennesker sammen. 

Der er set mange eksempler på, at det er gået galt i bofællesskaber, fordi der ikke har været faste rammer og regler. Beboerne har altså ikke været enige om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt – eller måske har de glemt, at de på et tidspunkt har været enige, fordi de ikke har fået skrevet det ned. Sørg derfor for at forsikre dig om, at alle regler omkring husordenen i bofællesskabet samt økonomisk ansvar og deslige fremgår af en kontrakt. På den måde er der en væsentligt lavere risiko for, at der opstår problemer i bofællesskabet, og dermed kan I alle sammen få det ud af boformen, som I gik efter: fællesskab og en harmonisk hverdag.