Hvad er en allonge? Find info på emnet her

Allonger og lejekontrakter – det skal du vide som udlejer og lejer

Når du har med lejemål at gøre, enten som lejer eller udlejer, kan der være tidspunkter, hvor der skal en allonge på tale. Men hvad er en allonge egentlig? Hvad bruger man den til? Hvordan udformer du en allonge, der er gyldig? 

Alt det svarer vi på her på siden. Her kigger vi nærmere på alt det, du skal vide om allonger. Dette er både relevant for lejere og udlejere. Læs med her, og få en bedre indsigt i det, du skal vide om allonger. 

Hvad er en allonge? 

En allonge betragtes som en tilføjelse eller vedlæggelse til en aftale. Når vi taler om lejere og udlejere, kan en allonge derfor være en tilføjelse til en lejekontrakt. En allonge til en lejekontrakt vil være en tilføjelse til en uddybning af aftalen, der er indgået imellem lejer og udlejer. 

En allonge er typisk noget, der tilføjes til en lejekontrakt, efter den er underskrevet. Hvis der pludselig kommer noget på tale, hvor der er nogle nye aftaler imellem jer, kan det være en fordel at lave en allonge til lejekontrakten. 

Det er især, hvis du er udlejer, at det kan være en fordel. Skal der laves en helt ny lejekontrakt, kan det være dyrt, hvis du skal have en advokat eller anden form for rådgiver på opgaven. En allonge til lejekontrakten er noget mere simpelt at lave. 

Nu har vi fået på plads, hvad en allonge er. Vi dykker nu lidt længere ned i, hvornår du har brug for en allonge til lejekontrakten. 

Hvornår skal man bruge en allonge til en lejekontrakt?

Der kan være flere forskellige situationer, hvor der er behov for en allonge til en lejekontrakt. Det kan være, der er blevet foretaget nogle ændringer på lejligheden. Disse ændringer kan have gjort, at der er grundlag for at tage en højere leje for lejligheden. 

I stedet for at skulle lave en lejekontrakt kan man i stedet tilføje en allonge til lejekontrakten med den ændrede husleje. 

Det kan også være gået den modsatte vej. Måske er huslejen for lejligheden ikke længere retvisende. Det kan være, der er grundlag for, at lejen skal falde i stedet for. Er det tilfældet, kan man også her vælge at lave en allonge til lejekontrakten med den nye aftale i forhold til huslejen. 

En allonge behøver dog ikke at have med huslejen at gøre. Det kan i bund og grund være omkring alverdens forhold, der har med lejeaftalen at gøre. 

En anden situation er, hvis der er tale om en lejlighed med flere lejere, der sammen lejer hele lejemålet. Hvis der pludselig er en af lejerne, der ønsker at fraflytte, kan man lave en allonge til lejekontrakten over, at de resterende lejere overtager den fraflyttende lejers del af forpligtelserne. 

Dette er blot for at nævne nogle få situationer, hvor der er mulighed for at gøre brug af en allonge til lejekontrakten i stedet for at lave en helt ny kontrakt. Der er dog en masse andre situationer, hvor det kan være yderst anvendeligt både for lejer og udlejer at lave en allonge.   

Hvordan skal en allonge udformes for at være gyldig?

Der er ikke nogen deciderede regler for, hvordan en allonge skal udformes. Udformningen af allongen kan derfor variere fra situation til situation. Det vigtigste er, at der er tale om en skriftlig allonge, som netop kan tilføjes til den allerede underskrevet lejekontrakt. 

Der er nogle forskellige punkter, der er en god idé at have med i din allonge. Dem kommer vi ind på her. Først og fremmest skal det angives, hvilke parter der indgår i aftalen – altså hvem lejer og udlejer er. Derudover skal det klart og tydeligt beskrives, hvad det er for en aftale, der tilføjes til lejekontrakten. 

Denne aftale må selvfølgelig ikke stille lejere dårligere, end hvad der er angivet i lejeloven. Man kan derfor ikke bare aftale alverdens former for ting ved at benytte en allonge. Hvis det strider imod lejekontrakten, vil allongen ikke være gyldig. 

Når der laves en allonge, er der også vigtigt at tilføje, hvornår aftalen træder i kræft. På den måde er alle enige om, hvornår aftalen er gældende. Derudover skal der selvfølgelig være en underskrift fra begge parter om, at der er indgået en aftale. Uden en underskrift er der ikke tale om en gyldig aftale. Underskriften er derfor meget vigtig at få med.  

Eksempel på allonge til lejekontrakt

Som nævnt kan der være mange forskellige situationer, hvor der kan benyttes en allonge til lejekontrakten. For at gøre det lidt mere håndgribeligt har vi her opstillet et eksempel for en allonge til lejekontrakten. 

Lad os antage at Anne, Sanne og Hanne bor i en lejlighed sammen, hvor de alle tre indgår på lejekontrakten. De har derfor lejet lejligheden sammen. Anne får en kæreste og ønsker at fraflytte lejligheden. 

Da Anne ønsker at ophæve lejekontrakten, kan det betyde, at hele lejekontrakten bliver ophævet. Sanne og Hanner mangler derfor pludselig et nyt sted at bo. Dette kan dog undgås ved at lave en allonge til den oprindelige lejekontrakt. 

Hanne og Sannes økonomi ser overordnet positiv ud. De vil derfor overtage Annes del af udgifterne til lejligheden. Udlejer går med til, at der laves en allonge til lejekontrakten. På den måde kan Anne komme ud af lejligheden, men Hanne og Sanne får lov til at blive boende. 

Der laves en allonge, hvor Anne ikke længere er en del af lejekontrakten. Derudover bliver det udfærdiget i allongen til kontrakten, at Hanne og Sanne overtager de forpligtelser, Anne havde, før hun opsagde sin lejekontrakt. 

Allongen gør derfor, at Anne i teorien stadig står på lejekontrakten. Allongen tilføjer dog, at hun har overdraget sine forpligtelser til Hanne og Sanne, og derfor ikke længere er en del af lejeaftalen. 

Dette er et eksempel på en allonge, hvor både udlejer og lejer slipper for en masse besvær, det ellers kunne have medført. En allonge til en kontrakt kan derfor være med til at gøre nogle processer nemmere, når der indgås nogle ekstra aftaler imellem lejer og udlejer.